Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 29

При записі усіх функцій варто мати на увазі також і засіб виділення станів автомата. Якщо для виділення станів автомата прийнято засіб попередньої дешифрації станів (що доцільно при числі переходів (рядків) p структурної таблиці, меншому подвоєного числа станів N, тобто при p<2N), то внутрішні стани аm в усіх виразах подають через напівкоди am, bm .

Це доцільно робити тільки при використанні інтерпретаційного методу синтезу і не треба робити при застосуванні канонічного методу.

Вирази, записані в булевому базисі мінімізувати не треба. Системи функцій збудження та функцій віходу автомата Мура переводять потім у базис Шефера. На закінчення варто підрахувати кількість корпусів ІС КР1533 для реалізації системи функцій виходу і збудження мінімального автомату Мура. Результати слід оформити у вигляді таблиці кількості корпусів інтегральних схем, де по стовпчиках вказуються номери функцій, а по рядках - тип корпуса: 6х1НІ (шість одновходових інверторів); 4х2І-НІ (чотири двовходових елемента Шефера); 3х3І-НІ (три трьохвходових елемента Шефера); 2х4І-НІ (два чотиривходових елемента Шефера); 1х8І-НІ (один восьмивходовий елемент Шефера).

Витрати відповідних корпусів наводяться на перетинанні рядка і стовпчика і вказуються в частках корпуса. Наприклад, якщо функція містить диз'юнкції двох трьохбуквенних кон’юнкцій, то на її реалізацію в базисі Шефера буде потрібно 2/3 корпуса 3х3І-НІ і 1/4 корпуса 4х2І-НІ. Значення кожного стовпчика для системи функцій підсумовуються й округлюються до найближчого цілого числа. Сума округлених значень дає кількість корпусів для реалізації комбінаційної частини автомата.

Література: [3, с.168-178; 5, с.302-310].

      Контрольні питання і завдання

1. У яких випадках варто застосовувати повну дешифрацію внутрішніх станів автомата, у яких - попередню (засіб попередньої дешифрації)?

2. Як записуються вирази для функцій виходу і функцій збудження по структурних таблицях?

3. В чому особливість запису функцій виходу автомата Мура?

4. Як перейти від МДНФ і МКНФ булевого базису до базису Шефера?