Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 9

Аналогічно в R-тригері RR вхід сильніше SR входу і при RR=SR=1 R-тригер переходить з стану Q(t) у стан Q(t+1) = 0 (тому R-тригер); у E-тригері при RE = SE = 1 стан Q(t+1) = Q(t), тобто зберігається старий стан. У RS-тригері забороняється одночасна подача одиниць на обидва входи (RS = 1), тому що при цьому на обох виходах установлюються нульові значення.

При цьому порушується закон виключеного третього булевої алгебри  і формуються протирічні значення сигналів на виходах комбінаційних схем, залучених до виходів тригера.

Слід також пам'ятати, що відмінність тригера з інверсними входами від тригера з прямими входами полягає в тому, що активним значенням сигналу на входах інверсного тригера, що викликає його переключення, є нульове значення. Одиничне значення сигналу є не активним. У тригерах із прямими входами (RS, T, JK) має місце обернене ствердження.

У даному практичному занятті варто виконати такі два завдання:

1.  Скласти ПТП, СТП, ФП і ГП асинхронного тригера, що відповідає числу p'.

2.  Скласти ПТП, СТП, ФП і ГП синхронного тригера, що відповідає числу q'.

Так для p'=0 і q'=6 треба взяти асинхронний JK-тригер, для синхронного - E-тригер. Слід також мати на увазі, що позначку на дугах графа переходів синхронного автомата слід виконувати з урахуванням наявності, крім входів RE і SE, ще і входу синхронізації CE. З цією метою по ПТП тригера E-типу треба знайти множини комбінацій на входах для виконання кожного типу переходу. Потім кожну з множин треба подати у вигляді диз'юнкції мінімальної кількості простих імплікант, що накривають цю множину. Отриманим виразом потім позначають дугу для відповідного типу переходу.

Література: [конспект; 3, с.97-101; 5, с.186-193].

         Контрольні питання і завдання

1.  Який тригер називається тригером типу RS?

2. Яка таблиця називається повною таблицею переходів тригера, скороченою таблицею переходів, що називається графом переходів, функцією переходів?

 3. Скільки рядків і стовпчиків містить ПТП і СТП  n-входового тригера?