Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 24

2.  Числа N1, N2,… , Nm упорядкуємо за зменшенням.

3.  Стан аt із найбільшим Nt кодуємо кодом 00…0.

4.  Наступні n станів (n – кількість елементів пам’яті в упорядкованому в п.2 списку) кодують кодами 00…01,00…10,… , 10…00, тобто кодами з однією одиницею в комбінації.

5.  Для кодування наступних станів використовують спочатку всі коди, що містять дві одиниці, потім три і т.д. доти, поки всі стани не будуть закодовані.

У результаті одержуємо таке кодування, при котрому чим більше є переходів у деякий стан, тим менше одиниць міститься в його коді.

Після кодування для D-тригерів заповнюємо стовпчик F3(am, as) і обчислюємо коефіцієнти якості кодування. Треба порівняти результати кодування для трьох випадків і зробити висновки, для якого типу тригера коефіцієнт якості кодування виявився меншим.

Література: [3, с.107-113; 11, с.48-53; 12, с.80-85].

Контрольні питання і завдання

1. У чому складність задачі кодування внутрішніх станів автоматів?

2. До чого зводиться структурний синтез автомата після виконання кодування внутрішніх станів?

3. На які параметри автомата впливає якість кодування внутрішніх станів автомата?

4. Яким способом визначається якість кодування внутрішніх станів автомата?

5. Перелічіть головні етапи евристичного алгоритму кодування внутрішніх станів автомата.

6. Який взаємозв'язок матриць переходів тригерних схем і стратегії кодування внутрішніх станів?

7. Скільки можливо різноманітних варіантів кодування N станів автомата?

8. Для яких типів тригерів застосовують частотний алгоритм кодування?

8 КОДУВАННЯ ВНУТРІШНІХ СТАНІВ ЦИФРОВИХ АВТОМАТІВ

ДЛЯ ТРИГЕРІВ З ІНВЕРСНИМИ ВХОДАМИ

8.1 Мета заняття

Вивчити особливості кодування внутрішніх станів автомата для тригерів з інверсними входами ( і  - типів) шляхом кодування внутрішніх станів автомата, що реалізує стратегію максимізації числа змін станів елементів пам'яті на всіх переходах автомата.