Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 4

p' = (pi+pj) mod 10 = (3+7) mod 10 = 0;

q' = (qi+qj) mod 10 = (8+8) mod 10 = 6;

r'= (ri+rj) mod 10 = (9+4) mod 10 = 3;

s' = (si+sj) mod 10 = (7+5) mod 10 = 2.

Далі утворюють перше вихідне число за формулою A1 = 93 nгр + Nсп

Таблиця 1.1

Цифри залікової книжки і значення параметрів

Параметр

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

JK

RS

D

R

S

E

T

DV

 

P

6

8

3

7

5

9

1

6

2

8

 

Q

0

7

8

8

6

5

1

0

5

2

 

R

4

1

9

4

3

1

9

4

0

4

 

S

3

1

7

5

2

0

4

9

6

3