Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 13

Для номерів описів 1-6, 9, 10, де один із вхідних сигналів детермінований, роль головного входу не може бути передана іншому входу.

У номерах описів 7, 8, 11, 14, 15, що володіють властивістю "симетрії" стосовно будь-якого зі входів Х1 або Х2, передача ролі головного входу керованому і навпаки не змінюють вигляду функціональної залежності між входами. У номерах описаних 12 і 13, яким не властива "симетрія", при зміні керованого входу відбувається зміна вигляду функціональної залежності.

Треба зауважити, що роль головного входу повинна бути незмінною для всіх рядків матриці переходів. Після упорядкування МП слід упорядкувати індекси в невизначених коефіцієнтах.

Логічне проектування схем із пам'яттю при наявності матриці переходів зводиться до одержання функцій збудження для кожного входу тригера і до мінімізації отриманих функцій у заданому базисі.

Синтезувати асинхроний тригер з двома входами XY на базі  іншого асинхроного тригера з одним або двома входами VW. Синтез полягає в побудові найбільш простої схеми XY-тригера (по найменшому значенню крітерія Квайна СВ). Варіанти завдань наведені у таблиці 4.2. та таблиці 4.3.

Алгоритм синтезу містить такі етапи:

1. Будується ПТП тригера, що синтезується.

2.  Праворуч ПТП додаються стовпці входів збудження базового тригера.

3. На підставі аналізу типу переходу Qt-Qt+1 та матриці переходів базового тригеру у кожному рядку ПТП тригеру, що синтезується, заповнюються значення входів збудження базового тригера.

4. Для кожного входу базового тригеру за допомогою карт Карно знаходяться мінімальні ДНФ та КНФ входів збудження.

5. Обчислюються значення оцінок Квайна для кожної функції збудження. Вибирають форми представлення функції (ДНФ або КНФ), що мають мінімальні значення.

6. По формам представлення функцій що мають мінімальні оцінки Квайна будується схема тригеру, що синтезується, на основі базового тригеру.
Таблиця 4.2.

Тригер, що синтезується

Група потоку

1

2

3

4

5

Ni

CXY

CVW

CVW

CVW

CVW

CVW

1

CRS

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

2

CRS*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

3

CR*S

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

4

CR*S*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

5

CRrSr

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

6

CRrSr*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

7

CRr*Sr

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

8

CRr*Sr*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

9

CRsSs

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

10

CRsSs*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

11

CRs*Ss

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

12

CRs*Ss*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

13

CReSe

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

14

CReSe*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

15

CRe*Se

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

16

CRe*Se*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

17

CKJ

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

18

CKJ*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

19

CK*J

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

20

CK*J*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

21

CVT

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

22

CVT*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

23

CV*T

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

24

CV*T*

CVD

CVD*

CV*D

CV*D*

CVT

Тригер, що синтезується для 5-го ПЗ

Базовий тригер для 5-го ПЗ

Тригер, що синтезується для 4-го ПЗ без входу С

D

D*

T

T*

RS

Базовий тригер для 4-го ПЗ