Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 30

5. Як перейти від МДНФ і МКНФ булевого базису до базису Пірса?

6. Як враховується дискретність числа входів логічних елементів при підрахунку числа корпусів ІС?

7. У чому перевага використання в частині автоматів, що запам'ятовує, двоступінчатих тригерів перед одноступінчатими?

ВИСНОВКИ

Курс "Прикладна теорія цифрових автоматів" є головною методичною ланкою при вивченні організації функціонування і проектування цифрових операційних пристроїв, будь-який з котрих може бути поданий у вигляді композиції операційного автомата (ОА) і керуючого автомата (КА).

Операційний автомат служить для збереження слів інформації, виконання набору мікрооперацій і обчислення значень логічних умов, тобто операційний автомат є структурою, організованої для виконання дій над інформацією. Керуючий автомат (КА) генерує послідовність керуючих сигналів, тобто задає порядок виконання дій в операційному автоматі, що випливає з алгоритму виконання операції.

Функціональна і структурна організація операційних пристроїв базується на чотирьох принципах мікропрограмного керування:

1)  будь-яка операція, реалізована пристроєм, розглядається як складна дія, що розділяється на послідовність елементарних дій над словами інформації, що називаються мікроопераціями;

2)  для керування порядком проходження мікрооперацій використовуються логічні умови, що у залежності від значень слів, що перетворяться мікроопераціями, приймають два значення - нуль або одиниця;

3)  процес виконання операцій у пристрої описується у формі алгоритму що подається в термінах мікрооперацій і логічних умов і називається мікропрограмою;

4)  мікропрограма, що визначає порядок перевірки значень логічних умов і проходження мікрооперацій, використовується як форма представлення функцій пристрою, на основі якої визначається структура і порядок функціонування пристрою в часі.

Схемні рішення операційного пристрою можуть бути різноманітні, але в усіх випадках точка зору на процес функціонування пристрою як процес реалізації мікрооперацій і перевірки логічних умов, що обумовлюється мікропрограмою, є результативними, тому що дозволяють упорядкувати і формалізувати проектування операційних пристроїв різноманітного призначення.