Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 28

Зразок виконання розрахунково – графічного завдання РГЗ 1 наведено у додатку Б.

Література: [3, с.168-178; 5, с.302-310].

      Контрольні питання і завдання

1. У яких випадках варто застосовувати повну дешифрацію внутрішніх станів автомата, у яких - попередню (засіб попередньої дешифрації)?

2. Як записуються вирази для функцій виходу і функцій збудження по структурних таблицях?

3. чому особливість запису функцій виходу автомата Мілі?

4. Як перейти від МДНФ і МКНФ булевого базису до базису Шефера?

5. Як перейти від МДНФ і МКНФ булевого базису до базису Пірса?

6. Як враховується дискретність числа входів логічних елементів при підрахунку числа корпусів ІС?

7. У чому перевага використання в частині автоматів, що запам'ятовує, двоступінчатих тригерів перед одноступінчатими?


10 СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ МІКРОПРОГРАМНОГО АВТОМАТА МУРА

10.1 Мета заняття

Вивчити методику синтезу мікропрограмного автомата Мура по  зворотній структурній таблиці автомату на основі канонічного методу синтезу; ознайомитися з особливостями побудови схеми автомата Мура у базисі Шефера.

10.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Вивчити теоретичний матеріал і виконати індивідуальне домашнє завдання з розробки функціональної схеми економічного мікропрограмного автомата Мура.

Для вибору економічного варіанта треба проаналізувати результати кодування внутрішніх станів автоматів Мура у розділах 7 і 8, вибрати для реалізації частини автомата, що запам'ятовує, тип тригера (Т, Т* або D), що дозволяє одержати мінімальне значення коефіцієнта якості кодування.

Потім з оформленої зворотньої структурних таблиці слід виписати системи функцій збудження і виходу для автоматів Мура.

Особливістю запису функцій виходу yl автомата Мура є їхнє подання у вигляді диз'юнкції станів as, що належать рядку h, у стовпчику Y(am , as ), в якому є позначка сигналу yl. Терм as входить у вираз для yl, якщо в рядку h є позначка цього сигналу, і не входить в іншому випадку. При записі функцій збудження автоматів Мура в кон’юнкцію крім внутрішнього стану аm має входити умова переходу X(am, as).