Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 16

В індивідуальному завданні необхідно синтезувати найпростішу (оптимальну) схему тригера з першого підкласу на базі тригера з другого підкласу. Якщо r’ є непарним числом, то для синтезу береться перший тригер з першого підкласу. З розглянутого варіанта вибирається для синтезу JK тригер, тому що p’=0, a r’=3 (непарне число). Якби r’ було парним числом, то варто було б для синтезу вибрати тригер з номером 2, тобто JK –тригер.

Базовий тригер, на основі якого будується синтезований, вибирається з підкласу К2 і визначається за непарністю або парністю числа s’. Якщо s’-непарне число, то як базовий береться перший тригер з підкласу K2 якщо s’-парне число, то береться другий тригер з K2.

Тому що для NВАР=23 у другому підкласі знаходиться один тригер 6 (тригер типу E), то базовим є тригер типу E.

Якщо вихідна множина тригерів К містить тригери тільки одного класу (із залежними або тільки з незалежними входами), то множину K розділяють за порядком номерів у множині K на два підкласи (по два номера в кожному підкласі) К1 і K2 і відповідно до непарності або парності чисел r’ і s’ вибирають тригер, що синтезують, з першого підкласу (по r’), а базовим тригером беруть тригер з другого підкласу (по s’ ).

Повне формулювання індивідуального завдання до практичного заняття 5 для варіанта NВАР=23 таке.

Синтезувати найбільше просту (оптимальну) схему синхронного JK-тригера на базі синхронного тригера типу E.

Синтез виконати в базі Буля з оцінкою складності схеми за Квайном. Скласти також повну таблицю переходів, скорочену таблицю переходів, функцію переходів, граф переходів і матрицю переходів синтезованого тригера, тобто синхронного JK-тригера.

Варто пам’ятати, що під час розв’язання задачі оптимального синтезу синхронного тригера на базі синхронного можна зменшити розмірність задачі вдвічі, виконав оптимальний синтез для асинхронних тригерів, а потім показати наявність синхровхода в схемі базового тригера.

Починати виконання завдання слід з одержання МП базового тригера синхронного типу, для чого треба попередньо скласти його ПТП. При перебуванні МП рекомендується використання алгоритму упорядкування МП, наведеного в розділі 4.

Для синтезу оптимальної схеми синтезованого тригера складають кодовану таблицю переходів, що утворена з ПТП тригера, який синтезується, з доданими до неї праворуч стовпчиками входів базового тригера. Заповнення стовпчиків входів базового тригера виконуємо по його матриці переходів.