Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 46

Всі цитати, цифровий, фактичний                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

матеріал та бібліографічні відомості                                 кафедрою АПОТ

перевірені, написання одиниць                                         Протокол № 8

відповідає стандартам                                                        від “14”   04   2006

Упорядники:  М.Я. Какурін                   

                        Е.М. Кулак

                        А.Л. Карасьов

Відповідальний випусковий: Г.Ф. Кривуля

Начальник методичного відділу                                 Ковтун П.С.

Начальник КВВ ННВПЦ                                             Косіковська Б.П.

Поз.

Харків 2006


ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ (УПОРЯДНИКІВ)

1.  Автор   Какурін Микола Яковлевич

1.1.  Місце роботи: ХНУРЕ, каф. АПОТ, кандидат технічних наук, проф.

1.2.  Домашня адреса: 61204, Харків, пр. Перемоги, 72а, кв. 62.

1.3.   Номери  телефонів: робочий 70-21-326 , домашній 338-37-96.

2.  Автор   Кулак Ельвіра Миколаївна

2.1 Місце роботи: ХНУРЕ, каф. АПОТ, кандидат технічних наук, доцент

2.2 Домашня адреса: 61125, Харків, вул. Червоношкільна набережна, 22, кв. 48.

2.3 Номери телефонів: робочий 70-21-326, домашній 73-32-507.

3.  Автор   Карасьов Андрій Леонідович

3.1 Місце роботи: ХНУРЕ, каф. АПОТ, асистент

3.2 Домашня адреса: 61172, Харків, вул. С. Грицевця, 21, кв. 107.

3.3 Номери телефонів: робочий 70-21-326, домашній 77-96-145.

4. Назва рукопису: Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів" для студентів напрямку «Комп’ютерна інженерія».