Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 43


                           6. МП

Qt — Qt+1

C

 R*

 S

0 — 0

b1

b2

0 — 1

1

1

1

1 — 0

1

0

0

1 — 1

b4

b6


ДОДАТОК Б. ЗРАЗОК ВИКОНАННЯ РАЗРАХУНКОВО-ГРАФИЧНОГО ЗАВДАННЯ №1 «СИНТЕЗ МІКРОПРОГРАМНОГО АВТОМАТА МІЛІ»

Рисунок Б.1 –Граф-схема алгоритма за варіантом Nвар.=ij

Пряма структурна таблиця автомата Мілі наведена в табл. Б.1


Таблиця Б.1

h

am

k(am)

as

k(as)

Y(am,as)

X(am,as)

Fh

1

a1

00

a2

10

Y4

1

*T1

2

3

a2

а2

10

10

а1

а3

00

01

Y1

Y3

1

*T1

4

5

а2

а3

10

01

а3

а4

01

11

Y2

Y1

1

*T1

6

а4

11

а1

00

Y2

7

8

а5

а4

11

11

a1

а1

00

00

Y3

Y4