Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 27

6. Який взаємозв'язок метрик для тригерів із прямими й інверсними входами?

7. Як оцінити якість кодування для випадку застосування тригерів з інверсними входами?

8. Якими параметрами автомата визначається допустима (критична) кількість тригерів з інверсними входами в частині автомата, що запам'ятовує?

9 СТРУКТУРНИЙ СИНТЕЗ МІКРОПРОГРАМНОГО АВТОМАТА МІЛІ

9.1 Мета заняття

Вивчити методику синтезу мікропрограмного автомату Мілі по по прямій структурній таблиці автомату на основі канонічного методу синтезу; ознайомитися з особливостями канонічного методу синтезу мікропрограмних автоматів.

9.2 Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів

Вивчити теоретичний матеріал і виконати індивідуальне домашнє завдання з розробки функціональної схеми економічного мікропрограмного автомата Мілі.

Для вибору економічного варіанта треба проаналізувати результати кодування внутрішніх станів автоматів Мілі у розділах 7 і 8, вибрати для реалізації частини автомата, що запам'ятовує, тип тригера, що дозволяє одержати мінімальне значення коефіцієнта якості кодування.

Потім з оформлених структурних таблиць слід виписати системи функцій збудження і виходу для автоматів Мілі.

При записі усіх функцій варто мати на увазі також і засіб виділення станів автомата. Якщо для виділення станів автомата прийнято засіб попередньої дешифрації станів (що доцільно при числі переходів (рядків) p структурної таблиці, меншому подвоєного числа станів N, тобто при p<2N), то внутрішні стани аm в усіх виразах подають через напівкоди am, bm . Наприклад, а13 = 011012 = (01)2 (101)2 = a1 b3 .

Вирази, записані в булевому базисі, спрощують, якщо це можливо, за рахунок зклеювання за якими-небудь змінними, не виходячи, проте, із класу диз’юнктивних нормальних форм.

Мінімізовані вирази переводять потім у базис Шефера, якщо номер залікової книжки непарний, і в базис Пірса, якщо номер парний. На закінчення варто підрахувати кількість корпусів ІС КР1533 для реалізації системи функцій виходу і збудження мінімальних автоматів Мілі. Результати варто оформити у вигляді таблиці, де по рядках вказуються номери функцій, а по стовпчиках - тип корпуса: 6х1НІ (шість одновходових інверторів); 4х2І-НІ (чотири двовходових елемента Шефера); 3х3І-НІ (три трьохвходових елемента Шефера); 2х4І-НІ (два чотиривходових елемента Шефера); 1х8І-НІ (один восьмивходовий елемент Шефера). Витрати відповідних корпусів наводяться на перетинанні рядка і стовпчика і вказуються в частках корпуса. Наприклад, якщо функція містить диз'юнкції двох трьохбуквенних кон’юнкцій, то на її реалізацію в базисі Шефера буде потрібно 2/3 корпуса 3х3І-НІ і 1/4 корпуса 4х2І-НІ. Значення кожного стовпчика для системи функцій підсумовуються й округлюються до найближчого цілого числа. Сума округлених значень дає кількість корпусів для реалізації комбінаційної частини автомата.