Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 33


“1 – 1”

b3

V

0

0

1

b4

D*

0

1

0

“0 – 0”

b1

V

0

0

1

b2

D*

0

1

1

b3

V

b3

b4

D*

b4

0

b1

V

b1

b2

D*

b2

1