Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 6

Як і в першій частині завдання рекомендується результати оформити у вигляді таблиці, призначивши по два рядки для кожного числа (без помилки і з помилкою). Розряди з помилкою варто взяти в кружки. Необхідно також ввести додаткові стовпчики для контрольних розрядів після декодування коду на боці приймача.

У третій частині завдання утворюють п'ять комбінацій коригуючого коду Хемінга з виправленням одиночної і виявленням подвійної помилки. Для цього до п'яти незмінених двійкових тринадцятирозрядних комбінацій чисел A1-A5 у коді Хемінга з виправленням одиночної помилки добавляють додатковий (чотирнадцятий) контрольний розряд для контролю головних тринадцяти розрядів по парності. Потім виписують усі п'ять комбінацій. При відсутності помилок варто переконатися, що вектор помилки дорівнює нулю, а значення парності обчислене на приймальному боці за тринадцятьма розрядами збігається зі значенням парності чотирнадцятого розряду. Після цього в незмінену двійкову комбінацію для A1 вводять одиночну помилку в розряд s'. У чотирьох числах, що залишилися, A2-A5 вводять подвійну помилку відповідно в розряди (s'+1) mod 10; (s'+3) mod 10 (для A2); у розряди (r'+1) mod 10 і (r'+3) mod 10 для A3; у розряди (q'+1) mod 10 і (q'+3) mod 10 для A4; у розряди (p'+1) і (p'+3) mod 10 для A5. Якщо результат додавання по mod 10 дорівнює нулю, то його варто збільшити на одиницю.

Потім виконують декодування отриманих комбінацій і переконуються в тому, що значення результату додаткового контролю і вектори (синдроми) помилок дозволяють виправити одиночну помилку і виявити подвійну. Результати розрахунків рекомендується також оформити у вигляді таблиці, аналогічної попереднім розділам завдання.

Література:[1, с.4-11; 300-306; 2, с.90-93; 6, с.9-13].

      Контрольні питання і завдання

1.  Що таке інформація, ентропія?

2.  У чому розходження між контролюючіми і коригуючіми кодами?

3.  До яких класів кодів відносять код Бергера?

4.  Як обчислюється кодова відстань за Хемінгом?

5.  Як будується контроль кодових комбінацій за парністю, за непарністю?

6.  Чому повинна дорівнювати відстань Хемінга для коду з виявленням
t-кратної помилки?