Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 20


Рисунок 6.1 - Граф-схеми алгоритмiв

 

           Результуючу ГСА відзначають символами ВС автомата Мілі (хрестиками на дугах) і символами ВС автомата Мура (символами станів всередині операторних вершин або поруч з ними).

Позначку ВС автомата Мілі виконують за таким алгоритмом:

1.  Символом а1 позначають вхід вершини, що йде за початковою, а також вхід кінцевої вершини.

2.  Входи усіх вершин, що йдуть за операторними, мають бути позначені.

3.  Якщо входи вершин позначаються, то тільки одним символом.

4.  Входи різноманітних вершин, за винятком кінцевої, позначаються різноманітними символами.

Для автомата Мура позначку ВС виконують за іншим алгоритмом:

1.  Символом а1 позначають початкові й кінцеві вершини.

2.  Різноманітні операторні вершини позначають різноманітними символами.

3.  Всі операторні вершини мають бути позначені.

Після позначення станів на ГСА треба скласти прямі й обернені структурні таблиці автоматів Мілі і Мура.

У структурних таблицях автомата Мілі варто використовувати стовпчики h-номер переходу; am – початковий стан; K(am) – код початкового стану; as – стан переходу; K(as) – код стану переходу; Хh – логічна умова переходу для рядка h; Yh – мікрокоманди (cукупність мікрооперацій) на переході h; Fh – стовпчик функцій збудження входів тригерів.

У таблицях автомата Мура число стовпчиків зменшується на один через сполучення стовпчика Yh із стовпчиком аm.