Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 11

Для упорядкування матриць переходів тригерів рекомендується застосування такого алгоритму:

1.  Скласти повну таблицю переходів тригера заданого типу.

2.  Для кожного типу переходу Q(t)-Q(t+1) вигляду "0-0", "0-1", "1-0",
"1-1" вибрати з повної таблиці переходів допустимі комбінації сигналів на входах тригера. При цьому рядки ПТП, що відповідають невизначеному значенню Q(t+1)=Х, з розгляду виключаються.

3.  За вибраними комбінаціями сигналів на визначеному типі переходу (спочатку для переходу "0-0") перейти до символічного запису цих комбінацій і, користуючись формулою розкладання булевої функції

за змінною Хi

або спеціальною таблицею варіантів описів взаємозв'язку входів (табл.4.1), записати вираз для функції входу МП у базисі Буля.

4.  Мінімізувати вираз для функції входу, привівши його до дужкової форми, що містить мінімальну кількість букв.

5.  Етапи 3 і 4 алгоритму треба виконати для усіх входів тригера і всіх типів переходів.

6.  Використовуючи отриманий вираз для функцій входів, скласти матрицю переходів елементарного автомата (тригера).


Таблиця 4.1

Комбінації сигналів

Номер опису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Входи

X1

0

0

1

1

00

01

01

01

01

X2

0

1

0

1

01

00

01

10

11

Варіант

I

Головний X1

0

0

1

1

-

-

b1

b1

b1

Керований X2

0

1

0

1

-

0

b1

1

Варіант

ІI

Головний X1

0

0

1

1

0

-

b1

-

Керований X2

0

1

0

1

b

-

b1

b1

-