Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Прикладна теорія цифрових автоматів", страница 26

Тому що dr(am, as) - відстань Хемінга (дорівнює числу розрядів, за яким дві кодові комбінації відрізняються одна від одної, то dr'(am, as) (кодова відстань між двома комбінаціями в метриці - і -тригерів) дорівнює числу розрядів, що залишаються незмінними в комбінаціях кодів.

Далі необхідно заповнити обернену структурну таблицю автомата Мілі кодами внутрішніх станів автомата і заповнити стовпчик F1(am, as), додати також другий стовпчик F2(am, as) для -тригерів і заповнити його, проаналізувавши взаємозв'язок цих стовпчиків.

Аналогічні дії необхідно виконати для мікропрограмного автомата Мура з розділу 6.

Навести в результаті цілком оформлену структурну таблицю автомата Мура з двома стовпчиками F1(am, as) - для -тригерів і F2(am, as) - для -тригерів.

Література: [конспект; 13, с.46-49; 14, с.73-78].

Контрольні питання і завдання

1. У чому сутність стратегії кодування внутрішніх станів автоматів для випадку використання в частині, що запам'ятовує, тригерів з інверсними входами?

2. кі особливості матриці переходів тригера -типу, -типу?

3. Чим відрізняються вектори-стовпчики d для тригерів з інверсними входами  і -типів?

4. В яких випадках (при наявності яких особливостей у законі функціонування автомата або його структурної таблиці) доцільно застосування тригерів з прямими входами, у яких випадках - тригерів з інверсними входами?

5. У чому особливість метрики -тригерів при визначенні кодової відстані між кодовими комбінаціями?