Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 64

3. Спроектувати паралельний лічильник зі зворотними зв’язками із заданими модулем М і порядком лічби (згідно з варіантом завдання 9,б) та дослідити його, користуючись часовими діаграмами.

3.1 Побудувати лічильник на тригерах заданого типу за графічного (.bdf) введення проекту 9XXzz_gr, виконати компіляцію та функціональне моделювання (.vwf).

Приклади: лічильник з природним порядком лічби і модулем 5 на тригерах типу JK(схема 1), D (схема 2), TЕ (схема 3) та реверсивний лічильник на JK-тригерах (схема 4) у файлах 900zz_gr.bdf, .vwf.

3.2 Виконати п. 3.1 на мегафункції лічильника в тому самому проекті (примірник мегафункції можна ввести і одночасно настроїти з діалогового вікна Symbol: кнопкоюMegaWizard Plug-In Manager викликати однойменне вікно, на сторінці 2а зліва вибрати категорію arithmetic > мегафункцію LPM_COUNTER і справа після риски ввести ім’я, наприклад, СТ5; на сторінці 3 ввести ширину шини в бітах, наприклад, 3 і ввімкнути перемикач напрямку лічби, наприклад, нижній для створення входу ‘updown’: 1 – додавання, 0 – віднімання; на сторінці 4 ввімкнути перемикач Modulus і ввести модуль лічби, наприклад, 5). На завершення включити створений різновид мегафункції СТ5.tdf до проекту.

Приклад: реверсивний лічильник з природним порядком лічби і модулем 5 на мегафункції (схема 5) у файлах 900zz_gr. bdf, .vwf.

3.3 Виконати п. 3.2 за текстового (.tdf) введення проекту 9XXzz_tx. Для цього доцільно скористатися створеним у п. 3.2 за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager різновидом мегафункції лічильника, наприклад, СТ5. Файл включення (у прикладі CT5.inc) вставляється оператором Include Statement перед секцією підпроекту Subdesign Section.

Приклад: реверсивний лічильник з природним порядком лічби і модулем 5 на зразку мегафункції CT5.inc у файлах 900zz_ tx.tdf, .vwf.

FПримітки:

1. Зауваження щодо відповідності імен стосується і мегафункції. Наприклад, з файла включення автоматично створеного її зразка CT5.inc (відкривається з типу файлів Other Sourсe Files) зчитуємо прототип

FUNCTION CT5.inc (clock, updown)

                     RETURNS (q[2..0]);

і використовуємо в рівняннях імена виводів ct.clock, ct.updown, ct.q[]. Імена виводів можна взяти також із символьного файлу CT5.bsf (відкривається з типу файлів Graphic Files або Other Sourсe Files).

 2. У разі потреби, зразок мегафункції можна створити безпосередньо менеджером MegaWizard Plug-In Manager, який викликається з меню Tools >  MegaWizard Plug-In Manager.

4. Створити проект лабораторного макета для експериментального дослідження лічильника на прикладі заданого варіанта недвійкового лічильниказа п. 2 або 3 за вибором(див. як зразок файл 900LICHYL-NYK.bdf – рис. А.7 у додатках).

Для цього вставити зазначений лічильник до графічного файлу, який доповнити іншими компонентами, потрібними для індикації вихідного коду і модуля лічби (у прикладі модуль лічби індукується світлодіодами VD1, VD2). Імпортувати призначення виводів мікросхеми з файлу ../4lab/MAX_pin.qsf та скоригувати їх. Виконати компіляцію і функціональне моделювання з метою переконатися в правильності проектування. Створити програмувальний CDF-файл і виконати програмування мікросхеми. Розробити методику та виконати експериментальні дослідження пристрою назапрограмованій ІС. Порівняти результати експериментальних досліджень з даними проектних файлів, зробити висновки.   

Приклад: програмований лічильник М = 5, 7 – файли 900LICHYL-NYK.bdf, .vwf, .сdf.


10 ПРОГРАМОВНІ МІКРОСХЕМИ

Мета роботи: використання мікросхем різних типів на прикладі побудови подільників частоти; програмовні логічні матриці, архітектура ПЛІС, інтерфейс JTAG, схеми програмування і конфігурування; редактор фізичного розміщення; конфігурування мікросхеми.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

! Спроектувати згідно з варіантом завдання 10 (див. додатки) безвентильний подільник частоти на JK-тригерах. 

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ