Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 20

в) інструментом Category Bar (або з меню View > Category Bar) ввімкнути розділ Category і вибрати в ньому категорію призначень виводів Pin (прокруткою або розгортанням розділу);

г) у разі необхідності, інструментом показу імен виводів (або з меню View > Show All Known Pin Names) розгорнути список портів електронної таблиці;

д) покажчиком (який набуває форми хреста) двічі клацнути в комірці електронної таблиці на перетині рядка з потрібним портом та стовпця Location (місцеположення) і надрукувати тільки цифри з номером виводу мікросхеми (або клацнути цей номер зі списку, що розгортається) – у комірці позначиться номер виводу та у стовпці General Function – його загальна функція І/О (вхід / вихід). Таким чином виконати призначення для всіх портів згідно з файлом ../3lab/ROZWED_MAX;

е) зберегти файл редактора призначень – таблиці з’єднань відобразяться біля портів графічного файлу. Відтак повторно виконати компіляцію (у термінах САПР – перекомпілювати проект).

FПримітки:

1. Таким самим чином можна відредагувати помилки: виділити комірку і ввести новий номер. Для редагування імені порту достатньо двічі клацнути комірку у стовпці То і надрукувати нове ім’я або вибрати зі списку, що розгортається.

2. Виконати з’єднання виводів мікросхеми із зовнішніми колами можна і в інший спосіб: піктограмою Settings (або з меню Assignments > Settings) викликати діалогове вікно Settings, в якому на вкладці Category вибрати розділ Assign Pins (призначити виводи) – з’явиться однойменне діалогове вікно. У розділі Available Pins & Existing Assignments (доступні виводи та існуючі призначення) прокруткою слід вибрати номер виводу (стовпець Nu…), клацнути його рядок для виділення, а в розділі Assignment (призначення) до рядка Pin name ввести назву цього виводу та натиснути кнопку Add (додати) – у виділеному рядку попереднього розділу додасться це ім’я у стовпці Name. Повторенням цих дій призначити всі виводи та натиснути кнопку ОК.

3. Таблиці з’єднань можна розташувати в позиціях, зручних для наочного відображення зв’язків, звичайним чином: взятися лівою кнопкою миші за таблицю і перетягнути її або виділити таблицю і пересунути з клавіатури клавішами зі стрілками керування курсором.   

 4. Таблиці з’єднань біля символів портів можна відобразити або приховати інструментом панелі Show Location Assignments (або з меню View > Show Location Assignments).

Приклад: 300PERETWOR_KODU.bdf.

3.4 Сформувати файл програматора:

 а) відкрити, якщо це не зроблено, належний для реалізації скомпільований проект та (задля наочності) файл вершини ієрархії;

 б) піктограмою Programmer (або з меню Tools > Programmer) відкрити вікно програматора для визначення схеми фізичного програмування – з’явиться файл з розширенням .cdf (Chain Description File – файл опису ланцюжка, тобто схеми програмування); 

в) у рядку Mode вибрати стандарт JTAG схеми програмування;

г) якщо у верхньому рядку не встановлено апаратний засіб ByteBlaster ІІ (зазначено No Hardware або іншій засіб), натиснути кнопку Hardware Setup (установлення апаратного засобу) і в однойменному вікні (рисунок див. нижче), на сторінці Hardware Settings переконатися, що встановлено конфігураційний пристрій ByteBlaster (якщо на сторінці Hardware Settings буде відсутній рядок з пристроєм ByteBlaster, слід вставити його кнопкою Add Hardware: в однойменному вікні прокруткою вибрати тип пристрою і порту та натиснути кнопку ОК). Відтак у розділі Available hardware items  (доступні апаратні засоби) виділити рядок з пристроєм ByteBlaster, натиснути кнопку Select Hardware (вибрати апаратний засіб) та закрити   вікно Hardware Setup – у верхньому рядку вікна програматора з невеликою  затримкою в часі встановиться апаратний засіб і в дужках порт комп’ютера: ByteBlaster ІІ [LPT1].


FПримітка. Попередньо інсталювати в комп’ютері, якщо це не зроблено, програмний драйвер принтера.