Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 12

F Примітки:

1. При натисненні кнопки ОК у зазначеному інформаційному віконці ліве вікно стану закриватиметься автоматично, якщо ввімкнути опцію Tools > Options > Processing > Automatically close the Status window when processing is complete (автоматично закривати вікно стану після завершення оброблення).

2. Компіляція відбувається у фоновому режимі, що дозволяє під час її виконання працювати з іншими файлами. Проте оброблення простих проектів займає небагато часу, тому в нашому випадку немає сенсу переходити до інших файлів.

г) у нижньому вікні повідомлень натиснути закладку Error і за наявності помилок виправити їх та знов виконати компіляцію; відтак натиснути закладку Warning і за наявності застережень проаналізувати їх та, залежно від наслідків, або проігнорувати застереження, або скоригувати проект (в останньому випадку знов виконати компіляцію) і закрити нижнє вікно повідомлень;

F Примітки:

1. Для локалізації місця помилки в проекті слід двічі клацнути відповідне повідомлення – відкриється файл, в якому виділиться це місце.

2. Аналіз повідомлення про помилку або застереження полегшується за допомогою формалізованої довідки. Для її виклику слід клацнути відповідне повідомлення і натиснути клавішу F1 – з’явиться стандартне вікно, в якому подаються розділи CAUSE (причина) та ACTION (дія, якщо вона потрібна для усунення цієї причини).    

д) ознайомитися в загальних рисах зі звітом про компіляцію Compilation Report. У розділі Flow Summary (резюме) ознайомитися з використаним ресурсом мікросхеми: макрокомірок (Total macrocells) і виводів (Total pins) та значком закриття в рядку меню закрити вікно звіту (його можна будь-коли відкрити піктограмою Compilation Report або з меню Processing > Compilation Report).

F Примітка. Для наочного відображення ресурсу у вигляді діаграм слід клацнути кнопкою В2 у полі розділу звіту Flow Summary і вибрати в контекстному меню Gauge Summary. Тепер, якщо клацнути кнопкою В2 всередині відповідної діаграми, можна вибрати відображення у величині або відсотках.

3. Виконати функціональне моделювання скомпільованого проекту

3.1 Створити файл часових діаграм сигналів 2ХХ.vwf:

 а) переконатися, що активізовано потрібний проект (інакше піктограмою відкриття проекту або з меню File ввести його директорію і ім’я до рядка заголовка головного вікна);

 б) піктограмою горизонтальної панелі New Vector Waveform File (або з меню File > New > сторінка Other Files > Vector Waveform File) відкрити новий файл часових діаграм – з’явиться вікно з безіменною назвою WaveformN.vwf (де N – номер);

 в) дати ім’я файлу і зберегти його: клацнути піктограму збереження, у діалоговому вікні Save As (зберегти як) підняти прапорець Add file to current project (долучити файл до поточного проекту) і натиснути кнопку збереження – у рядку заголовка файлу автоматично з’явиться ім’я проекту з розширенням, наприклад, 202.vwf;

г)задати параметри часових діаграм згідно з таблицею відповідно­сті (сіткумоделювання доцільно виб­рати кратною десяти, наприклад, Δt =      = 20 ns, а весь інтервал моделювання – виходячи з кількості набо­рів вхідних змінних, наприклад, при чотирьох змінних Т = 24Δt = 16Δt = 320 ns): меню Edit > End Time > ввести 320 ns (прокруткою вибрати одиницю вимірювання) > OK та меню Edit > Grid Size > Period 20 ns > OK, після чого піктограмою Fit in Window вписати все зображення у вікні – у порожньому файлі відобразиться весь інтервал з часовою сіткою.

3.2 Ввести тестові вектори (на часових діаграмах позначити координати сигналів), створені компілятором:

а) піктограмою Node Finder (або з меню View > Utility Windows > Node Finder) викликати вікно засобу пошуку вузлів, тобто сигналів (рисунок див. нижче);

б) у віконці Filter (вибір типу сигналів) прокруткою встановити Pins: all (всі зовнішні виводи ІС) і натиснути кнопку List – у нижньому вікні Nodes Found (знайдені вузли) відобразиться перелік вхідних і вихідних сигналів;