Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 25

3.6 Відредагувати символьний файл для зручності користуватися ним у графічних проектах виконанням таких дій:

 а) створити новий графічний файл 4XXmN.bdf, ввести до нього символ створеного різновиду мегафункції (зі списку Project діалогового вікна Symbol), вхідні і вихідний порти та згрупувати вхідні сигнали в шину;

б) командою з меню File > Create / Update > Create Symbol Files for Current File створити символ мегафункції, в якому виводи зображено компактно, у вигляді шин та відкрити його для перегляду.

Приклад: файли 400m16.bdf, .bsf.

4. Засвоїти основи настроювання мегафункцій і застосування їх у графічному редакторі (на прикладі варіантів п. 2).

4.1 Реалізувати заданий варіант логічної функції на мультиплексорі найбільшої розрядності N (як приклад див. файл 400gr_mega.bdf, схема 1):

 а) створити новий проект 4XXgr_mega і однойменний графічний файл (.bdf), до якого вставити символ 4ХХmN.symвідредагованого різновиду мегафункції майстра MegaWizard Plug-In Manager (зі списку Project діалогового вікна Symbol);

б) настроїти символ: виділити його і піктограмою Properties (або В2 по символу > Properties) викликати діалогове вікно Symbol Properties (властивості символа) та призначити порти на сторінці Ports так само, як і для макрофункцій. Відмінність полягає в тому, що тепер для інвертування окремих розрядів шин застосовуємо числа в одній із систем числення (натиснути Pattern у розділі Inversion та ввести до віконця код інвертування). Користуючись, наприклад, еквівалентною схемою 1 на кшталт 400rys.bdf, з’ясовуємо, що всі інформаційні входи IN[15..0] мультиплексора з метою спрощення можна заземлити, якщо зінвертувати ті з них, на які слід подати логічну  1. У вікні редагування бітам, що інвертуються, надається значення 1, а тим, що залишаються неінвертованими, – значення 0, тому код інвертування становитиме у цьому  прикладі d[15..0] = В”0011 0111 0010 0010” = =Н”3722”, який і вводимо до віконця Pattern в одній з чотирьох систем числення, основу якої вибираємо прокруткою. Після закриття (ОК) діалогового вікна результати редагування (див. накладений символ) відобразяться бульбашкою інверсії з кодом інвертування (на символі код подається завжди в шістнадцятковій системі числення);  

в) увести інші елементи схеми, потрібні для реалізації заданої функції, дати імена портам, а також провідникам і шинам у випадку їх розгалуження та зберегти файл;

 г) долучити до проекту потрібні складники: піктограмою Settings (або з меню Project > Add/Remove Files in Project, або з меню Assignments > Settings) викликати діалогове вікно Settings (настроювання), вибрати Files зі списку Category,  кнопкою огляду (…) вставити  до рядка File name графічний файл проекту 4ХХgr_mega.bdf, текстовий файл 400muxN.tdf різновиду мегафункції, створений майстром MegaWizard Plug-In Manager, та відредагований файл мегафункції 4XXmN.bdf, кнопкою Add додати ці файли до списку File name (у разі потреби, виділити у списку зайві файли і вилучити їх кнопкою Remove) та натиснути кнопку ОК у вікні Settings.

д) виконати компіляцію та функціональне моделювання з метою переконатися в правильності проектування.

Приклад:  400gr_mega.bdf (схема 1), .vwf.

4.2 У тому ж графічному файлі виконати п. 4.1 на мультиплексорах меншої розрядності.

Приклад:  400gr_mega.bdf (схеми 2, 3), .vwf.

FПримітки:

1. У графічному файлі з’єднувати можна шини тільки однакового розміру: наприклад, на схемі 1 чотири порти з’єднано з чотирма адресними входами чотирирозрядною шиною. У випадку нерозгалужених шин їх можна не йменувати, бо за угодою розряди з’єднуються за старшинством, отже й номери розрядів необов’язково мають бути однаковими: а3 = х4, а2 = х3, а1 = х2, а0 = х1.

2. У п. 4.2 достатньо виконати один-два варіанти схеми на мультиплексорах різної розрядності; п. 4.4, 4.5 є факультативні, необов’язкові.