Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 34

в) виконати компіляцію, функціональне моделювання та автоматичне порівняння утворених таким чином часових діаграм з файлом 3ХХ.vwf (лаб. робота №3);

 г) створити символьний файл: за відкритого файлу 5ХХtab.tdf в меню File вибрати Create / Update > Create Symbol File for Current File (створити символьний файл для поточного файлу), натиснути ОК у повідомленні про створення такого файлу; відтак відкрити символьний файл піктограмою відкриття файлу і вибором у діалоговому вікні типу файлів Graphic Files або Other Source Files (інші файли); у разі потреби, відредагувати графічний символ та порівняти його з принциповою електричною схемою.

Приклад:  500tab.tdf, .vwf, .bsf. 

TITLE "Дешифратор 2:3 (таблиця)"; 

SUBDESIGN 500tab                             

(                                                              

        a[1..0]          : INPUT;                     

        y[3..0]          : OUTPUT;                 

)

BEGIN                               %     Logic Section                 %

        TABLE                      %     Truth Table Statement    %

                  a[] => y[];   

                  0   =>  1;      

                  1   =>  2;      

                  2   =>  4;      

                  3   =>  Х;      

        END TABLE;

END;

1.3 Виконати синтез із використанням умовного оператора If Then (якщо, тоді) у проекті 5XXif_then (на прикладі завдання 5.3) шляхом створення текстового файлу (.tdf)і аналізу результатів так само, як у п. 1.2 за винятком п. 1.2,б, в якому ввести умовний оператор If Then: ІT > If Then Statementта вставити в утворений таким чином шаблон мовою AHDL:

а) між ключовими словами IF та THEN – умову (вираз або змінну), за істинності якої (тобто коли вона набуває значення логічної  1) є дійсними інструкції (функції у вигляді логічних значень або рівнянь через крапку з комою чи таблиці відповідності), що йдуть після слова THEN;  

б) після ключового слова ELSE – інструкції, що є дійсними за невиконання зазначеної умови (тобто коли вона набуває значення логічної  0), а все інше слід стерти;

в) виконати так само компіляцію, функціональне моделювання та автоматичне порівняння утворених часових діаграм з файлом 4prim.vwf.

Приклад:  500if_then.tdf, .vwf.

TITLE "Демультиплексор (умовний оператор)";

SUBDESIGN 500if_then

(

        a[1..0], G               : INPUT = VCC;

        y[3..0]                    : OUTPUT;

)      

BEGIN

  IF G THEN                                                                         

         y0 = !a1&!a0; y1 = !a1&a0; y2 = a1&!a0; y3 = a1&a0;

  ELSE                                                                         

             y[] = GND;                                                         

  END IF;

END;

FПримітки:

1. Необов’язкова частина оператора ELSIF THEN (якщо ще, тоді) заповнюється так само, як і основна: між цими ключовими словами вставляється додаткова умова, а після – інструкції, які є дійсні за її виконання.

2. Текстові файли легко модернізувати: скопіювати (все або частину), непотрібне вилучити, а додаткове вставити, як звичайно, за допомогою шаблонів AHDL, не забуваючи привести у відповідність назву підпроекту.

1.4 Виконати синтез із використанням оператора вибору Case (випадок) у проекті 5XXcase (на прикладі завдання 5.4 – для наочності див. файл 4prim.bdf з лаб. роботи №4 за відсутності входу d3) шляхом створення текстового файлу (.tdf)і аналізу результатів так само, як у п. 1.2 за винятком п. 1.2,б, в якому ввести оператор вибору Case: ІT >Case Statementта вставити в утворений таким чином шаблон мовою AHDL:     

а) між ключовими словами CASE та IS – вираз (зокрема, код чи набір змінних), від значення якого залежать вихідні функції;

б) після ключового слова WHEN  перед стрілкою „=>” – конкретне значення виразу, а після неї – значення функції (як у таблиці відповідності), відтак залишити крапку з комою; цей ланцюжок може повторюватися довільну кількість разів;