Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 32

 б) створити текстовий файл піктограмою New Text Fileтекстового редактора (або з меню File > New > Device Design Files > AHDL File > OK) і надати ім’я з розширенням .tdf безіменному (AhdlN.tdf) файлу: піктограмою збереження файлу (або з меню File > Save) викликати діалогове вікно збереження, в якому встановити тип файлу AHDL File (*.tdf), ввести ім’я файлу 5XXnode і натиснути кнопку збереження. У рядку заголовка файлу відобразиться назва 5XXnode.tdf;

в) ознайомитися з інструментальною палітрою текстового редактора (на ілюстрації показано основні інструменти), з меню Tools > Customize Text Editor встановити облямовані кнопки великого розміру (зайві інструменти можна вилучити звичайним способом);

г) настроїти опції текстового редактора: меню Tools > Options > вибрати категорію Text Editor і на однойменній сторінці ввімкнути перемикач Quartus II Text Editor та в розділі Quartus II Text Editor options підняти прапорці всіх опцій (показувати номери рядків, маркери розмежування сторінок, маркери продовження рядка за кадром у вигляді косої риски справа, автоматично вирівнювати відступ нових рядків такий самий, як у попередніх рядках), а також вибрати розмір табуляції – зсув рядків, наприклад, на 4 знаки. Відтак вибрати категорію Text Editor > Fonts і на сторінці Fonts встановити шрифт, наприклад, Courier New і розмір 14 та натиснути кнопку ОК у вікні Options; 

 д) рекомендується (але необов’язково) ввести заголовок логічного блоку: інструментом вставлення шаблону Insert Template (або з меню Edit > Insert Template, або кнопкою В2 > Insert Template) викликати діалогове вікно Insert Template (далі ці дії стисло позначатимемо: ІT), в якому на лівій вкладці залишити синтаксис AHDL, а на правій Template section (секції шаблону) двічі клацнути Title Statement (або виділити і натиснути OK). Поставити курсор на початку після лапок, ввести довільну назву (до 255 символів), у кінці залишити лапки і крапку з комою, а все інше стерти, наприклад:

TITLE "Логічна функція";

відтак курсор слід перевести на початок нового рядка;

е) ввести обов’язкову секцію Subdesign (підпроект)для оголошення вхідних змінних і вихідних функцій (відповідають портам – зовнішнім виводам мікросхеми): ІT > Subdesign Section > OK та заповнити цей розділ:

після ключового слова Subdesign ввести назву проекту (до 32 символів) – ту саму, що в заголовку файлу без розширення (5XXnode), а інше стерти, наприклад:

SUBDESIGN 500node

до блоку в дужках ввести через кому перелік вхідних змінних і вихідних функцій, залишити двокрапку, ключове слово типу виводів та крапку з комою (після знаку рівності для входів зазначають, у разі потреби, рівні, які слід подати на незадіяні виводи мікросхеми, що становлять за замовчуванням GND чи VCC  для функцій АБО та І відповідно), наприклад:

(

        x4, x3, x2, x1                   : INPUT ;

        y1                                    : OUTPUT;

)

відтак все зайве слід стерти, а курсор перевести на початок нового рядка після дужки.

FПримітки:

1. Імена змінних і вихідної функції мають точно відповідати файлу       ../2lab/2XX.bdf з метою подальшого аналізу правильності проектування.

2. Підпроект Subdesign може правити або за самостійний проект, або за складову частину деякого проекту, який у свою чергу може бути підпроектом складнішого суперпроекту і так далі за ієрархією;

ж) у разі необхідності, оголосити внутрішні вузли (відповідають проміжним змінним, не пов’язаним із зовнішніми виводами мікросхеми) вводять необов’язкову секцію змінних: ІT > Variable Section > OK (відтак у наступному рядку курсор перевести з відступом Tab) та підсекцію оголошення вузлів: ІT > Node Declaration > OK, в яку вставляють через кому імена зазначених змінних, залишають двокрапку, ключове слово та крапку з комою ( відтак все зайве слід стерти, а курсор  перевести на початок нового рядка), наприклад (варіант 00):

VARIABLE

a, b, c         : NODE;