Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 18

FПримітки:

1. Символ можна відредагувати графічно, користуючись інструментами палітри: а) задля компактності змінити його розмір (підвести курсор до вузлів зовнішнього прямокутника або клацнути сторону для виділення внутрішнього прямокутника і підвести курсор до його вузлів та, коли курсор набуде форми подвійної стрілки, протягнути його в потрібному напрямку); б) змінити позиції написів і виводів (клацнути елемент і перетягнути його до потрібного місця); в) інструментами Text Tool або ліній різного типу вставити написи чи інші графічні позначення і інструментом Properties відредагувати шрифт, колір, тип ліній, фон (див. рисунок до п. 2.2,а).

2) Зінвертувати порти можна аналогічно п. 2.3,в.    

2.3 Створити графічний проект на макрофункції дешифратора для реалізації заданого варіанта перетворювача до 7-сегментного коду:

 а) дати ім’я новому проекту 3ХХ_7seg (ХХ – варіант) з директорією власної теки,наприклад, \RT\3br\302_7seg;

б) створити графічний файл 3ХХ_7seg.bdf аналогічно лаб. роботі № 2, п. 1.2, для чого з бібліотеки дібрати потрібну ІС серії 74 (див. лаб. роботу № 3, п. 1.2) і вставити її розгортанням \quartus\libraries\others\ maxplus2\74N (де N – тип ІС, наприклад, 74139о); 

в) виділити символ вставленої макрофункції і піктограмою Properties (або двічі клацнути символ, або В2 > Properties) викликати діалогове вікно Symbol Properties (властивості символу) та настроїти  її: на вкладці Ports (порти) виділити в списку існуючих портів (Existing ports) вивід, якій треба відредагувати, наприклад, А2 і у верхньому віконці Status вибрати Unused (невикористовуваний); так само можна змінити інверсію на вході або виході: перемикач Inversion залишити в положенні None, якщо інверсія не змінюється або в положенні All, якщо змінюється на протилежну (Pattern використовується для шин); таким чином слід налаштувати всі виводи та натиснути ОК (для прикладу на рисунку вгорі  наведено настроєну макрофункцію 74139);

FПримітка. Настроїти параметри вікна графічного редактора можна з меню Tools > Options (див. лаб. роботу №2, п. 1.2,в).

г) доповнити схему іншими потрібними елементами, виконати компіляцію і функціональне моделювання та перевірити правильність функціонування пристрою за часовими діаграмами.

Приклад:  файли 300_7seg.bdf (схема 1), .vwf.

2.5 Засвоїти використання символа в графічному редакторі: скласти схему перетворювача до 7-сегментного коду в тому самому графічному файлі, користуючись створеним символом дешифратора (вставляється до графічного файлу, як звичайно, але зі списку Project > ім’я символа діалогового вікна Symbol), виконати компіляцію і функціональне моделювання та перевірити правильність функціонування пристрою за часовими діаграмами.

Приклад:  файли 300_7seg.bdf (схема 2), .vwf.

3. Створити лабораторний макет для експериментального дослідження заданого варіанта перетворювачів коду (див. структурну схему і рис. А.1 у додатках – файл 300PERETWOR_KODU.bdf).

Від ДІП-перемикачів MAX_SW1, SW2 код типу Х із К (активні рівні сигналу можуть діяти одночасно в кількох розрядах) надходить на входи пріоритетного шифратора, на виходах якого формується двійковий код, що відображає адресу (номер) старшого за пріоритетом ключа, а також сигнал запиту GSN, який набуває активного рівня за ввімкнення хоча б одного ключа (цей сигнал формується або самим шифратором, або поза ним додатковою логікою). Згорнутий з більшої до меншої кількості розрядів код (для передавання інформації шиною зв’язку між віддаленими блоками) розгортається на виходах шини в дешифраторі до унітарного коду 1 із К, отже, старший за пріоритетом ключ індикується одним зі світлодіодів D1 … D10. Одночасно для індикації в цифровому вигляді адреси привілейованого запиту його код через дешифратор 7-сегментного коду подається на старше (десятки) знакомісце 7-сегментного індикатора MAX_DIGIT. Сигнал запиту індикується світлодіодом D16, а за відсутності запиту гасяться цей світлодіод і розряд цифрового індикатора по входу BIN дешифратора 7-сегмент-ного коду. Додатково ключами перемикача MAX_SW2 досліджується цей дешифратор по входу перевірки світіння сегментів LTN, по входу RBIN і виходу RBON (світлодіод D15) послідовного гасіння старших нулів багаторозрядного індикатора, а також керування світінням десяткової точки dpd.