Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 29

5.3 Виконати компіляцію проекту – імпортовані призначення з’являться у формі таблиць біля портів. У разі потреби, як звичайно, усунути помилки та опрацювати застереження.           

Приклад: проект 400KOMUTATORY.

FПримітка. Призначення біля портів позначаються таблицями за ввімкненого інструменту палітри Show Location Assignments (або командою з меню View > Show Location Assignments). Цю таблицю можна перетягнути до зручної позиції лівою кнопкою миші або (після виділення) клавішами зі стрілками керування курсором. 

5.4 Виконати функціональне моделювання, переконатися в правильності проектування.

Приклад: 400KOMUTATORY.bdf, .vwf.

5.5 Сформувати файл програматора (див. лаб. роботу №3, п. 3.5).

Приклад: 400KOMUTATORY.сdf.

5.6 Виконати фізичне програмування мікросхеми (див. лаб. роботу №3, п. 3.6).

5.7 Дослідити пристрій на запрограмованій ІС.


5СТВОРЕННЯ ТЕКСТОВИХ ПРОЕКТІВ

Мета роботи: основи створення проекту за його текстового введення, запровадження до текстового файлу макрофункцій, символів та мегафункцій; дослідження запрограмованого пристрою.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

! Для заданого варіанта (див. додатки, завдання 5): а) записати апаратною мовою AHDL логічну функцію завдання 2; б) для наочності підготувати графічні файли – аналоги текстових файлів. 

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Основи проектування в текстовому редакторі

1. Основні складники проекту

Мови опису апаратних засобів HDL (Hardware Description Language) типу Verilog HDL та VHDL є універсальними для різних повноциклових САПР. Програмні пакети MAX+PLUS II і Quartus II підтримують також мову високого рівня AHDL (Altera Hardware Description Language), пристосовану для мікросхем фірми Altera (тут розглядатимемо проектування на основі цієї мови). Пристрій, створений у текстовому редакторі, можна згорнути до символа і ввести до графічного файлу. З іншого боку, графічні об’єкти, наприклад, макрофункції і мегафункції можна як готові модулі вводити до текстових файлів. Текстовий опис, наслідком якого є проектний файл з розширенням .tdf (Text Design File), містить розгалужену систему засобів, таких як логічні рівняння, таблиці відповідності та інші оператори.

Структурно проект (Design) складається із секцій (Section), операторів або підсекції (Statement); секція змінних (Variable Section) і логічна секція (Logic Section), у свою чергу, складаються з окремих операторів. З понад  трьох десятків таких складників розглядатимемо лише біля половини, які можна вважати основними. У рекомендованій структурі проекту вони розташовуються в такій послідовності. 

Title Statement

Include Statement

Function Prototype Statement

Subdesign Section

Variable Section

Instance Declaration

Node Declaration

Register Declaration

State Machine Declaration

Logic Section

Boolean Equations

Case Statement

If Then Statement

Truth Table Statement

Обов’язковими для кожного TDF-файлу є секція підпроекту (Subdesign Section) і логічна секція (Logic Section), а застосування інших складників визначається, здебільшого, типом використовуваної елементної бази та вибраними засобами проектування. Кожний такий структурний блок має суворо відповідати правилам свого синтаксису. Аби пришвидшити складання текстового файлу (TDF-файлу) і, головним чином, уникнути чи зменшити кількість синтаксичних помилок, введення здійснюється за допомогою шаблонів (Template) для певної мови, зокрема, мови AHDL (AHDL-Template). У шаблоні позначено комірки для введення тексту і, що є важливим, містяться необхідні за синтаксисом розділові знаки. Помилки виявляються під час компіляції і локалізуються процесором повідомлень (Message Processor).

Наведемо тут лише короткий опис основних проектних блоків (оператори Register Declaration та State Machine Declaration подаються під час вивчення послідовнісних пристроїв), а докладно питання процедури введення і синтаксису з конкретними прикладами розглядаються безпосередньо в лабораторному завданні.

2. Заголовок (Title Statement)