Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 28

б) створити однойменний графічний файл верхнього рівня, створити різновиди мегафункцій мультиплексора і демультиплексора за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager, відредагувати їх символи (згрупувати сигнали в шини) та вставити до файла верхнього рівня;

в) вставити до файла верхнього рівня і настроїти мегафункції мультиплексорів шин і макрофункцію мультиплексора   дешифратора    

7-сегментного коду;

г) вставити символ формувача адреси (подвійним клацанням у полі файлу викликати діалогове вікно Symbol, у рядку Name натиснути кнопку огляду і вставити символ ..\quartus6.1work\9lab\9addr);

д) вставити також допоміжні елементи і потрібні порти та виконати з’єднання компонентів схеми;

е) доповнити схему спроектованим на основі мультиплексора варіантом ЦКП для реалізації логічної функції (скопіювати його з файлу 4ХХgr_macro.bdf або 4ХХgr_mega.bdf);

ж) дати назви портам і з’єднувальним лініям у випадку розгалуження шин. Імена вхідних і вихідних портів, що з’єднують виводи мікросхеми з компонентами плати UP2, взяти точно такими, як у файлі ../4lab/MAX_pin. Якщо шинами sw1[], sw2[] приєднуються до мікросхеми не всі перемикачі, їх кількість зазначити в діапазоні групи, наприклад, sw2[4..1], а якщо деякі перемикачі відокремлено від групи (їх номери не ідуть поспіль з іншими номерами перемикачів), їх назви слід позначити двоцифровими номерами, наприклад, замість імені sw2[8] слід зазначити sw28.

Приклад: 400KOMUTATORY.bdf;

 и) перевірити склад проекту (див. п. 4.1,г) і, у разі потреби, долучити до нього потрібні складники (файл верхнього рівня 4ХХKOMUTATORY.bdf, різновиди мегафункцій мультиплексора і демультиплексора, створені за допомогою менеджера MegaWizard Plug-In Manager та відредаговані їх символи, а також формувач адреси – файли з  п. 5.1,а,б,г) та вилучити зайві. 

5.2 Імпортувати призначення виводів мікросхеми з іншого файлу, де виконанорозведення їх на друкованій платі (файл ../4lab/MAX_pin.bdf):

а) з меню Assignments > Import Assignments викликати однойменне діалогове вікно, в якому в рядку File name кнопкою огляду (…) у вікні Select File вибрати файл ../4lab/MAX_pin.qsf (Quartus II Settings File). Двічі клацнути його ім’я (або виділити і натиснути кнопку збереження) – директорія з ім’ям файлу з’явиться в рядку File name вікна Import Assignments. Відтак натиснути кнопку ОК.

FПримітка. Категорії і додаткові настроювання параметрів імпорту призначень (кнопки Categories та Advanced) можна залишити такими, що встановлені за замовчуванням. Проте під час опрацювання складніших проектів ці настроювання можна змінити: за відкритого вікна Assignment Categories або Advanced Import Settings натиснути клавішу F1, ознайомитися в довідці з функціями призначень та вибрати потрібні;

 б) скоригувати імпортовані призначення виводів відповідно до портів проекту. Для цього піктограмою Assignment Editor (або з меню Assignments > Assignment Editor) відкрити файл редактора призначень (до компіляції порти буде репрезентовано зі знаком запитання), залишити в ньому категорію All, натиснути кнопку редагування Edit Bar інструментальної палітри та вилучити зайві виводи і скоригувати імена існуючих портів. Наприклад, у файлі зразка 400KOMUTATORY.bdf вилучаємо зайвий вивід Clock (потрібно клацнути будь-де в його рядку електронної таблиці покажчиком у формі хреста і натиснути інструмент палітри Delete) і так само виводи sw2[5] … sw2[7] (декілька виводів виділяються, як звичайно, за натиснутої клавіші Shift). Для виправлення імені порту слід клацнути його ім’я, яке з’явиться в рядку Edit, та внести корективи в цьому рядку з клавіатури звичайним чином, наприклад, виправити sw2[8] на sw28 – з рядка Edit корекція одразу переноситься до таблиці. На завершення слід зберегти зміни у файлі Assignment Editor.

FПримітка. Якщо клацнути комірку електронної таблиці і натиснути кнопку Information Bar інструментальної палітри, то в розділі Information з’явиться інформація щодо елементу таблиці або рекомендації, в який спосіб виконувати певні дії.