Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 6

б) переглянути файл ліцензії програмного забезпечення і, у разі потреби, встановити його. Для цього відкрити сторінку License Setup (встановлення ліцензії) з такими позначеннями на рисунку: 1) файл ліцензії у програмному забезпеченні Quartus ІІ, який можна встановити кнопкою огляду (…); 2) використовувати змінну файлу ліцензії – якщо цю опцію встановлено, поле License file є недоступне для редагування і вибирається файл ліцензії license.dat; 3) параметри поточної ліцензії: її тип, термін дії, тип та номери ідентифікаторів (пов’язані із системою комп’ютера і типом ліцензії); 4) підімкнення до Altera website для поновлення ліцензії; 5) початок 30-денного використання програмного забезпечення (без можливості програмувати/конфігурувати мікросхему) – при кожному запуску в повідомленні зазначається, скільки днів залишилось із цього періоду, після якого компіляція і імітація блокуються; 6) системні відомості ПК, які можуть знадобитися для одержання ліцензії. Відтак натиснути ОК у вікні Options.   

2

2. Засвоїти основи керування файлами пакета Quartus II.

2.1 Відкрити потрібний файл, наприклад, 1libr.bdf з директорією (повним каталогом) d:\quartus6.1work\1lab\1libr.bdf:

а) піктограмою панелі інструментів Open (або з меню File > Open)  викликати діалогове вікно Open (відкрити існуючий файл певного типу);

 б) у діалоговому вікні Open прокруткою вибрати потрібний тип файлів – Graphic Files (графічні файли);

в) у цьому ж вікні, у разі потреби, за допомогою стрілки „на один рівень вгору” та подвійним клацанням на відповідних папках послідовно розкрити директорію d:, quartus6.1work, 1lab та відкрити файл 1libr.

2.2 Переглянути і скопіювати графічний файл:

а) інструментом Fit in Window (аркуш файлу з червоними стрілками в кутах) розташувати весь файл у розгорнутій частині вікна, аби мати уявлення про його розміри, відтак інструментами керування масштабом зображення повернутися до нормального розміру (100%) та розгорнути головне вікно на весь екран (інструмент Full Screen у вигляді екрана на вертикальній палітрі);

F Примітка. Іструмент Zoom Tool (у вигляді лінзи) при натисканні лівою кнопкою миші збільшує зображення, а правою кнопкою – зменшує.  

б) виділити потрібну ділянку для копіювання графічного файлу: натиснути інструмент вибору (Selection – у вигляді стрілки) і протягнути ним по діагоналі ділянки, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, після відпускання якої всі елементи ділянки виділяться синім кольором (виділити весь файл зручно командою меню Edit > Select All);

в) інструментом верхньої панелі Copy – копіювати (або з меню Edit > Copy) скопіювати виділену ділянку в буфер.

2.3 Створити власний файл потрібного типу, наприклад, prim.bdf з директорією d:\RT\2br\prim.bdf:

a) піктограмою горизонтальної панелі New Block Diagram/Schematic File (або з меню File > New > Device Design Files > Block Diagram/Schematic File > OK) створити новий файл у графічному редакторі (Block & Symbol Editors) – з’явиться вікно з безіменною назвою Block N (де N – довільний номер);

б) у лівому верхньому куту цього вікна курсором клацнути місце вставлення копії і натиснути піктограму панелі інструментів Paste (або меню File > Paste) – копія зображення позиціонується лівим верхнім кутом у місці клацання;

в) піктограмою Save (або меню File > Save) викликати діалогове вікно Save As (зберегти як), в якому за допомогою стрілки „на один рівень вгору” та подвійним клацанням на відповідних папках послідовно розкрити директорію d:, у разі потреби, створити вкладені теки RT\2br (піктограмою створення нової теки в цьому ж вікні), розкрити останню теку 2br, ввести ім’я файлу prim (примітиви) та натиснути кнопку збереження – у рядку заголовка файлу відобразиться директорія і ім’я файлу з розширенням .bdf.

F Примітки:

1. Копіювати файли для звіту можна під час виконання відповідних пунктів лабораторної роботи. Якщо тека вже існує, немає потреби створювати директорію, достатньо її вибрати та ввести лише ім’я файлу.