Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 63

1.4 Дослідити недвійковий лічильник, побудований шляхом перетворення двійкового (двійковий лічильник репрезентовано файлами 9m16.bdf, .bsf, .vwf) скиданням його надлишкових станів за допомогою дешифратора (репрезентовано файлами 9dc.bdf, .bsf) на прикладі декадного лічильника (схема 1, файли 9nedw.bdf, .vwf). Розглянути особливості побудови і перемикання лічильника, в якому  дешифратором є елемент І (схема 2, файли 9nedw. bdf, .vwf), декадного лічильника на стандартній макрофункції – ІС серії 74 (схема 3, файли 9nedw.bdf, .vwf) та реверсивного декадного лічильника на мегафункції (схема 4, файли 9nedw.bdf, .vwf). У звіті навести схеми 1 або 2 та 4, осцилограми сигналів такихлічильників, стисле пояснення принципу їх дії.

1.5 Ознайомитися з різновидами двійкових лічильників бібліотеки бази даних (файл 9lіbr.bdf): 1) макрофункціями (дібраними ІС серії 74) двійкових лічильників (Binary) та 2) двійкових реверсивних лічильників (Binary Up/Down), з різновидами недвійкових лічильників: 1) макрофункціями (дібраними ІС серії 74) декадних лічильників (Decade), 2) декадних реверсивних лічильників (Decade Up/Down), з іншими різновидами лічильників і подільників частоти і 3) програмовними цифровими таймерами та 4) з універсальною мегафункцією лічильника. У звіті навести принаймні по одому символу з груп 1...6, пояснити призначення та особливості входів і виходів, а також параметри мегафункції.

2. Спроектувати недвійковий лічильник із заданим модулем М (згідно з варіантом завдання 9,а) і природним порядком лічби шляхом перетворення двійкового лічильника.

2.1 Побудувати лічильник на основі макрофункції вибраного типу за графічного (.bdf) введення проекту 9XXper_gr, виконати компіляцію та функціональне моделювання (.vwf).

Приклад: програмовний лічильник з природним порядком лічби і модулем М = 5, 7 на макрофункції 74293 у файлах 900per_gr.bdf, .vwf.

2.2 В автоматичному режимі визначити швидкодіюспроектованого послідовнісного пристрою:

 а) у разі потреби, послідовністю наведених піктограм відкрити аналізовний проект (переконатися, що його дирек­торію і назву відображено в рядку заголовка головного вікна) та задля наочності відкрити файл верхнього рівня проекту (у на­шому випадку це є графічний файл);

 б) піктограмою Timing Analyzer Tool (або з меню Tools > Timing Analyzer Tool) відкрити вікно часового аналізатора, перейти на вкладку визначення швидкодії послідовнісних пристроїв Registered Performance і зчитати для критичного шляху (From, To) найгіршу швидкодію у формі періоду і частоти надходження синхроімпульсів;

в) зберегти таблицю результатів часового аналізу в текстовому файлі: у вікні Timing Analyzer Tool натиснути кнопку Report – з’явиться вікно звіту Compilation Report з розділом Timing Analyzer Summary; клацнути правою кнопкою миші будь-де в полі таблиці звіту (або меню Tools) > Save Current Report Section As і в діалоговому вікні Save Current Report Section As вибрати тип файлу Timing Analyzer Output File (*.tao) та натиснути кнопку збереження;

г) продивитися зазначений файл: натиснути піктограму відкриття файлу, прокруткою встановити тип файлів Output Files, вибрати зі списку файл 9XXper_gr Timing Analyzer Summary та натиснути кнопку відкриття.    

Приклад: 900per_gr Timing Analyzer Summary.tao.

2.3 Виконати п. 2.1 за текстового (.tdf) введення проекту 9XXper_tx.

Приклад: програмовний лічильник з природним порядком лічби і модулем М = 5, 7 на макрофункції 74293 у файлах 900per_tx.tdf, .vwf.

FПримітка. У текстовому файлі (підсекція Boolean Equation) імена виводів зразка макрофункції мають точно відповідати його функціональному прототипові, який можна записати безпосередньо з графічного символа або скопіювати з довідки Help САПР MAX+PLUS II, наприклад,

AHDL Function Prototype

FUNCTION 74293 (clka, clkb, clra, clrb)

                 RETURNS (qd, qc, qb, qa);

і далі використовувати в рівняннях (з позначенням імені зразка з крапкою): ct.clra, ct.clrb, ct.clka, ct.clkb, ct.(qd, qc, qb, qa).