Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 45

3.11 Сформувати файл програматора і виконати фізичне програмування мікросхеми (див. лаб. роботу №3, п. 3.5, 3.6).

Приклад: 600POR_EL.сdf.

3.12 Розробити методику та виконати необхідні експериментальні дослідження. Порівняти їх результати з даними проектних файлів, зробити висновки.


7 ТРИГЕРИ

Мета роботи: дослідження основних типів тригерів і поширених радіотехнічних кіл на тригерах; засвоєння основ застосування тригерів у проектах, створенняієрархічного проекту на рівні блок-схеми з використанням тригерів.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

! Для заданого варіанта (див. додатки, завдання 7) розробити лінію передавання даних із фіксацією вихідного коду на тригерах.

СТИСЛІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

Означення, класифікацію та схемну реалізація тригерів розглянуто в [2]. Основні типи асинхронних тригерів і синхронних тригерів зі статичним керуванням (Latches) подано в табл. 7.1, а тригерів з динамічним керуванням (Flipflops) – у табл. 7.2. Перетворення тригерів з динамічним керуванням наведено на рис. 7.1.

Таблиця 7.1 – Асинхронні і синхронні тригери зі статичним керуванням

Тип

Позначення

Таблиця

ГОСТ

САПР

перемикальна

переходів

RS

D

(G = 1)

RSG

(G = 1)

Таблиця 7.2 – Синхронні тригери з динамічним керуванням

Тип

Позначення

Таблиця

ГОСТ

САПР

перемикальна

переходів

D

(C = ­)

DE

(E = 1, C = ­)

JK

(C = ­)

JKE

(E = 1, C = ­)

T

TE

(C = ­)

Рисунок 7.1

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Наведіть: а) перемикальну таблицю; б) таблицю переходів; в) характеристичні рівняння в МДНФ та МКНФ відносно прямого та інверсного виходів; г) логічні функції збудження для тригерів типу: 1) R; 2) ; 3) Е; 4) RSC; 5) RC; 6) SC; 7) ЕС; 8) DС; 9) DCЕ; 10) ТЕ; 11) Е; 12) JKC;

 13) JK; 14) JKЕ; 15) асинхронний JK.

2. Побудуйте граф перемикань та за допомогою позицій станів на схемі і часових діаграм схарактеризуйте швидкодію і вимоги щодо тривалості вхідних імпульсів і інтервалів часу, на яких заборонено змінювати вхідну інформацію для тригерів такого типу (через риску зазначено елементи або схема, за якими складено тригер):

а) асинхронних: 1) RS –  І-НЕ, 2) RS –  АБО-НЕ;

б) синхронних, керованих рівнем: 1) RSC – І-НЕ, 2) RSC – АБО-НЕ, 3)  –І-АБО-НЕ, 4) RSC – І-АБО-НЕ, 5) DC – АБО-НЕ, 6) D –  І-АБО-НЕ та НЕ, 7) DC –І-АБО-НЕ, 8) DC – І-НЕ, 9) D – АБО-НЕ, 10)  – АБО-НЕ;

в) за схемою МS: 1) RSC ─ з інвертором,   2) JKC ─ із забороненими зв’язками, 3) Т ─ з різнополярним керуванням на синхронних RS-тригерах, 4) D ─ з різнополярним керуванням на однофазних D-тригерах;

г) за схемою трьох тригерів: 1) DC, 2) JK, 3) Т, 4) ТЕ;

д) з імпульсно-потенціальним керуванням: 1) JKC, 2) DC, 3) ТЕ.

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Дослідити основні типи тригерів.

1.1 Дослідити асинхронний RS-тригер з інверсними входами (/RS-тригер) на елементах І-НЕ: за принциповою електричною схемою та осцилограмами сигналів (файли 7asyn.bdf, .vwf)скласти таблиці відповідності (перемикальну) і переходів, мінімізовані рівняння вихідних функцій, виміряти затримку вихідних імпульсів; розглянути особливості побудови і перемикання макрофункції цього тригера та принципової схеми і макрофункції асинхронного RS-тригера з прямими входами (RS-тригер). У звіті навести також умовне графічне позначення за ГОСТом таких тригерів зі стислим поясненням принципу їх дії та осцилограм сигналів.