Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 13

в) у колонці Name виділити потрібні сигнали (клацнути позначки вузлів при натиснутій клавіші Shift для виділення всіх сигналів або при натиснутій клавіші Ctrl для вибіркового виділення), взятися за будь-який вузол і перетягнути до колонки Name свого файлу, в якому після цього відобразяться діаграми сигналів (на входах нульові рівні, а на вихо-    дах невизначені стани); відтак закрити вікно Node Finder (повторно натиснути піктограму Node Finder або позначку закриття у вікні).   

F Примітка.Розташування сигналів на часових діаграмах легко змінити: досить виділити рядок (клацнути його в полі заголовків і відпустити кнопку миші), взятися за нього тa перетягнути (з’явиться прямокутник біля покажчика) в потрібну позицію, яка висвічується кольоровою лінією.

3.3 Відредагувати часові діаграми вхідних сигналів за допомогою основних інструментів палітри:

а) настроїти інструментальну палітру редактора часових діаграм (розташована вертикально зліва): меню Tools (інструментальні засоби) > Customize Waveform Editor (настроїти редактор часових діаграм) > на сторінці Toolbars (інструментальні панелі) встановити облямовані кнопки великого розміру: зняти прапорець Borderless look (кнопки без облямівок) та підняти прапорці Show tooltips (показ типів інструментів) і  Large buttons (великі кнопки) > на сторінці Commands вибрати категорію Waveform Editor, взятися за значок у полі Buttons і перетягнути його до відповідної позиції на палітрі та вилучити зайві кнопки перетягуванням їх із палітри до робочого поля файлу; відтак натиснути кнопку ОК у вікні Customize (настроєну палітру з одного стовпця найуживаніших інструментів показано в горизонтальному вигляді на рисунку вверху);

б) настроїти опції редактора часових діаграм, для чого з меню Tools > Options розкрити сторінку Waveform Editor діалогового вікна опцій, в якому ввімкнути прапорці таких опцій: 1) прив’язка до сітки – під час введення діаграми чітко розташовуються відносно координатної сітки і маркер часу під час переміщення зупиняється на лініях сітки (опцію слід вимкнути, якщо діаграми або маркер потрібно розташувати в довільних місцях – оперативно це можна зробити з меню View); 2) прив’язка до переходів (до стрибків на часових діаграмах) – дозволяє фіксувати між переходами часові інтервали під час їх виділення і фіксувати маркер на переходах; 3) продовжити часові діаграми, що зрізаються кінцем часового інтервалу, поза межами файлу – після розширення часового інтервалу (з меню Edit > End Time) діаграми буде автоматично продовжено; 4) з чого продовжити часові діаграми після розширення – залишити за замовчуванням значення з попереднього часового інтервалу; 5) створювати новий файл часових діаг-
рам за замовчуванням з таких настроєнь: кінцевий час моделювання встановити, наприклад, 200 нс, крок сітки 20 нс, сітку починати з 0 нс, коефіцієнт заповнення сигналу 50% (тобто шпаруватість імпульсів дорівнює 2, що відповідає формі меандра); відтак натиснути кнопку ОК у вікні Options;

в) інструментом вибору виділити діаграму х1 (клацнути в полі заголовків) і натиснути інструмент циклічного повторення рівнів;

г) у діалоговому вікні значень параметрів Count Value, на сторінці вибору часу Timing, в рядку Count every ввести крок сітки 20 ns (одиниці вимірювання встановлюються прокруткою), залишити коефіцієнт множення Multiplied by 1 та натиснути кнопку ОК – у файлі заповниться діаграма х1;

д) повторити п. в, г для всіх інших вхідних сигналів, збільшуючи кожний раз удвічі коефіцієнт множення Multiplied by та зберегти результати редагування.

FПримітки:

1. Ввести значення змінних, зокрема, нециклічних, можна та­кож в інший спосіб. Для цього слід протягнути інстру­ментом виділення інтервалів або інстру­ментом вибору над віссю змінної на одному кроці або кількох кроках ча­сової сітки при натиснутій лівій кно­пці – виділений ін­тервал заливається кольором. Відтак потрібне зна­чення треба зафіксувати натисненням відповідної кнопки зна­чень палітри (під час протягування інстру­ментом виділення рівень автоматично змінюється на протилежний). У такий самий спосіб можна зінвертувати сигнал на потрібних ділянках часових діаграм. Для виправлення помилково введеного рівня слід так само виділити хибний інтервал і зафіксувати кнопкою потрібний рівень, наприклад, замінити логічну  1 на логічний  0.