Проектування цифрових пристроїв на основі САПР QUARTUS II: Практикум, страница 4


Таблиця 1.1 – Основні логічні функції

Назва логічної функції

(логічного елементу)

Таблиця

відповідності

Позначення функції

Умовне графічне

позначення

Звичайна

САПР

x2 x1

y0 y1

Булеве

AHDL

ГОСТ

САПР

Повторення

(повторювач, буфер)

НЕ (елемент НЕ,

інвертор)

Buffer

NOT

0

1

01

10

y0 = x1

y1 = !x1

АБО (елемент АБО,

диз’юнктор)

АБО-НЕ (елемент

АБО-НЕ / Пірса)

OR

NOR

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

1  0

1  0

y0 = x1 # x2

y1 = x1 !# x2

Подпись: 8І (елемент І / збігу,

 кон’юнктор)

І-НЕ (елемент

І-НЕ / Шеффера)

AND

NAND

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

0  1

0  1

1  0

y0 = x1 & x2

y1 = x1 !& x2

Виключне АБО

(елемент

 нерівнозначності)

Виключне АБО-НЕ

(елемент

рівнозначності)

XOR

XNOR

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

1  0

0  1

y0 = x1 $ x2

y1 = x1 !$ x2

Заборона (операція заборони за x2)

Імплікація

(імплікатор)

(Inhb)

(Ninhb)

0 0

0 1

1 0

1 1

0  1

1  0

0  1

0  1

y0 = x1 & !x2

y1 = !x1 # x2


Таблиця 1.2 – Основи алгебри логіки

Співвідношення

АБО

а)

І

б)

Виключне АБО

в)

Аксіоми:

1

Подвійне заперечення

2

Дозвіл

3

Блокування (інвертування)

()

4

Повторення

5

Доповнення

Закони:

1

Переставний

2

Сполучний

3

Розподільний

4

Двоїстості

(Моргана)

Наслідки:

1

Склеювання

2

Поглинання

3

Заміщення

Таблиця 1.3 – Стандартні форми логічних функцій

x2

x1

y

Мінтерми Мі

Макстерми

y=1 за умови:

=1 за умови:

y=0 за умови:

=0 за умови:

0

0

0

1

M0=

=

0

1

1

0

M1=

=

1

0

1

0

M2=

=

1

1

0

1

M3=

=

Стандартні форми

ДДНФ

ДКНФ

Рисунок 1.1 – Основні примітиви

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1.1 Які системи логічних функцій є функціонально повні? Які з них є мінімально повні? Доведіть, що мінімально повну систему утворюють: 1) операція заборони і константа одиниці; 2) операція імплікації і константа нуля.

1.2 Логічну функцію y здійснити на заданому елементі з використанням інверторів (далі наводиться варіант – функція – заданий елемент):

 

1.3 Який логічний елемент B (рис. 1.2, г) утворюється додаванням інверторів згідно з рис. 1.2,а,б,в, якщо A є елемент: 1) АБО, 2) І, 3) Виключне АБО, 4) Заборони, 5) АБО-НЕ, 6) І-НЕ, 7) Виключне АБО-НЕ, 8) Імплікатор?

Рисунок 1.2

ЛАБОРАТОРНЕ ЗАВДАННЯ

1. Настроїти основні органи керування вікнами й файлами програмного пакета САПР Quartus II.