Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project

Страницы работы

Содержание работы

Лабораторна робота №1

Тема: Розробка структури проекту в MS Project

Мета: вивчити принципи проектування в MS Project, здійснити розробку календаря і «каркасу» проекту.

Основні положення лабораторної роботи

Для створення унікального продукту або послуги (результату проекту) необхідно здійснити послідовність робіт. Завдання планування проекту полягає в тому, щоб достатньо точно оцінити терміни виконання і вартість робіт. Чим точніше дана оцінка, тим вище якість плану проекту.

Для цього необхідно добре представляти склад робіт проекту, тобто знати, які саме роботи потрібно виконати для отримання кінцевого результату. Тільки після того, як складено список проектних робіт, оцінюється тривалість кожної з них і виділяються ресурси, необхідні для їх виконання. В цьому випадку можна оцінити вартість і терміни виконання кожного завдання, загальну вартість і термін проекту. Тому, визначення складу робіт є першим кроком при плануванні проекту.

Визначення складу проектних робіт починається з визначення етапів (або фаз) проекту. Наприклад, в проекті «Розробка нового продукту» (рис. 1)  можуть бути виділені етапи: Стадія початкового відбору нового продукту, Стадія попереднього дослідження, Стадія розробки, Пілотна стадія, Стадія організації серійного виробництва, Аналіз після стабілізації серійного виробництва.

Рис. 1. Етапи розробки нового продукту

Після того, як склад етапів і їх результати визначені, потрібно визначити послідовність цих етапів щодо один одного і крайні терміни їх виконання. Потім потрібно визначити, з яких робіт складаються етапи, в якій послідовності виконуються ці роботи і в які крайні терміни потрібно укластися при їх виконанні. Тобто принципи планування завдань усередині етапів повторюють принципи планування етапів усередині проекту.

Алгоритм визначення складу робіт наступний. Спочатку створюється «скелет» плану робіт, що складається з етапів, їх результатів і декількох основних завдань. Потім в план додається решта завдань, визначаються їх тривалість і зв'язки. Потім визначаються ключові дати проекту, встановлюються крайні терміни досягнення результатів проекту і інші обмеження за часом. Нарешті, в план додається додаткова інформація про самі завдання (зміст, показники, гіперпосилання).

Таким чином, створимо новий файл проекту і слідуватимемо методиці планування від дати початку. Використовуємо стандартний календар і як дату початку проекту використаємо дату за умовчанням (поточну дату). На рис. 2 показано діалогові вікна, які дозволяють наочно змінити календар (визначення робочого часу проекту). Слід зауважити, що може бути створено декілька шаблонів календарю. Кількість робочих часів та днів проекту у неділі (місяці) залежить від змісту та варіанту проектів (додаток А).

Рис. 2. Визначення робочого часу проекту

План робіт необхідно представити в Gantt Chart (Діаграма Ганта) (рис. 1). Для додавання завдання в план проекту потрібно встановити курсор в таблицю зліва від діаграми і ввести назву завдання в поле Task Name (Назва завдання). Також можна додати (вставити) нове завдання в проект шляхом натиснення кнопки «Insert».

Для створення етапу, який буде уключати перелік завдань, необхідно використовувати кнопки,             які дозволяють зменшити, або підвищити рівень щодо завдання, наприклад, завдання «Стадія початкового відбору нового продукту» була визначена як етап, коли усі завдання, що для неї були наступні, змінили свій рівень на більш нижчий (рис. 3)

Рис. 3. Визначення етапів та структурності проекту

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Задания на лабораторные работы
Размер файла:
3 Mb
Скачали:
0