Застосування таксономічного аналізу для визначення місця ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень (Розділ дипломної роботи)

Страницы работы

Содержание работы

3.1. Застосування таксономічного аналізу для визначення місця ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень

Для прийняття ефективних управлінських рішень та оцінки впливу на економічну середу, у якій функціонує підприємство, необхідно постійно здійснювати пошук оптимального взаємозв’язку між набором економічних ресурсів та кількістю економічних благ, що виготовляються за допомогою цих ресурсів [1, с. 78]. Ефективність діяльності підприємства визначається за допомогою показників рентабельності.

Таксономія – це наука про правила впорядкування та класифікації      [2, с. 7]. Для визначення місця, яке займає ПП “Чугуїв-Транс” у галузі вантажних автоперевезень, та рівня його розвитку серед інших підприємств використаємо таксономічний аналіз, який побудуємо на показниках рентабельності ПП “Чугуїв-Транс” та ВАТ “Сарнивантажавтотранс”             (м. Сарни, Рівненська обл.) [3], ВАТ “Ялтiнськi вантажнi автоперевезення” (м. Ялта, АР Крим) [4], ВАТ “Iвано-Франкiвськавтотранс” (м. Івано-Франківськ, Івано-Франківська обл.) [5], ПАТ “Василькiвське вантажне автотранспортне пiдприємство” (м. Васильків,Київська обл.) [6].

Базуючись на даних фінансової звітності підприємств, розрахуємо показники рентабельності, що характеризують прибутковість діяльності господарюючого суб’єкта. Розраховані показники рентабельності занесемо у табл. 3.1

Таблиця 3.1

     Показники рентабельності підприємств за 2010 рік

Показник

ПП “Чугуїв-Транс”

ВАТ “Сарнивантажавтотранс”

ВАТ “Ялтiнськi вантажнi автоперевезення”

ВАТ “Iвано-Франкiвськавтотранс”

ПАТ “Василькiвське вантажне автотранспортне пiдприємство”

1. Рентабельність активів (капіталу)

-0,09

-0,06

-0,13

-0,05

-0,6

2. Рентабельність власного капіталу

-0,1

-0,06

-0,96

-0,07

-0,5

3. Операційна  рентабельність реалізованої продукції

-0,02

-0,8

-3,9

-0,1

-25,3

4. Чиста рентабельність реалізованої продукції

-0,03

-0,6

-3,9

-0,1

-25,3

5. Рентабельність операційної діяльності

-0,03

-0,12

-1,09

-0,3

-0,8

При розрахунку таксономічного показника використаємо наступний алгоритм (рис. 3.1):

 

Похожие материалы

Информация о работе