Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 26

Фіксованими витратами за проектом є покупка одного комп'ютера за ціною 3200  грн.

Варіант 5

Постановка маркетингової служби

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням провести аналіз виробничої, збутової та маркетингової діяльності фірми і вдосконалити роботу маркетингової служби шляхом автоматизації.

Таблиця Б9

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Проведення комплексного аналізу виробничої і збутової діяльності фірми:

1.1. аналіз основних чинників, що впливають на збут продукції;

1.2. виявлення "вузьких місць" і потенціалу збуту;

1.3. розробка основ стратегії збільшення збуту;

1.4. оцінка існуючої організаційної структури фірми і місця маркетингової служби в ній.

15

2. Вибір системи моніторингу маркетингової діяльності фірми:

2.1. вибір показників контролю ефективності діяльності фірми на ринку;

2.2. розробка методів розрахунку показників ефективності з урахуванням особливості діяльності фірми;

2.3. розробка системи збору маркетингової інформації виходячи з цілей і завдань, що вирішуються фірмою.

8

3. Автоматизація діяльності служби маркетингу:

3.1. розробка основних вимог до програмного продукту, що створюється;

3.2. аналіз форм вхідних документів і розробка вихідних форм;

3.3. розробка структури бази даних і методів обробки даних;

3.4. програмування системи, відладка і тестування;

3.5. впровадження програмного продукту на підприємстві.

30

Таблиця Б10

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

55

65

-

1 етап – 50%

2 етап – 40%

3 етап – 30%

Аналітик

1

-

-

50

1 етап – 100%

3 етап – 100%

Маркетолог

2

40

50

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

Програміст

2

35

50

-

4 етап – 100%

Комп'ютер

2

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

Принтер

1

5

5

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%