Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 20

Продовження табл. А1

1

2

3

Project Budget

Бюджет проекту

Планова вартість робіт, розподілена  по періодах виконання проекту

Project Management

Управління проектом

Процес планування, організації та контролю стану робіт та ресурсів проекту, спрямований на своєчасне досягнення мети проекту

Project Manager

Менеджер проекту

Особа, відповідальна за управління проектом

Remaining Cost

Витрати, що залишилися

Величина витрат для невиконаної частини проекту або задачі. Визначається на певну дату

Resources

Ресурси

Забезпечувальні компоненти (виконавці, енергія, матеріали, устаткування і т. ін.), що необхідні для виконання робіт проекту

Resource Histogram

Ресурсна

гістограма

Форма представлення даних про проект,  що відображає потреби проекту в тому або іншому виді ресурсів в кожен момент часу

Schedule

Календарний план

Повний комплекс робіт проекту, що містить терміни початку і закінчення робіт

Scheduling

Календарне планування

Процес складання календарного плану робіт в проекті, який включає визначення переліку робіт проекту, їх логічні взаємозв'язки, виконавців і тривалості, ресурсні і часові обмеження

Standard Rate

Стандартна ставка

Для трудових ресурсів – тариф оплати ресурсу при використанні його в стандартний робочий час. Для матеріальних ресурсів – вартість одиниці ресурсу

Продовження табл. А1

1

2

3

Start Date

Дата початку

Момент часу, пов'язаний з початком роботи. Розрізняють такі види дат початку: фактична, планова, рання, пізня, директивна, базова, поточна

Start No Earlier Than (SNET)

Початок не раніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення дати її початку не раніше вказаної дати

Start No Later Than (SNLT)

Початок не пізніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення дати її початку не пізніше вказаної дати

Start-to-Finish (SF) relationship

Залежність типу  «Початок – Закінчення»

Залежність між двома роботами проекту або між роботою проекту і ключовою подією, при якій попередня робота повинна початися до того, як наступна робота може закінчитися

Start-to-Start (SS) relationship

Залежність типу  «Початок – Початок»

Залежність між двома роботами проекту або між роботою проекту і ключовою подією, при якій попередня робота повинна початися до того, як наступна робота може початися

Successor

Послідовник

Робота, що має бути розпочата або завершена (в залежності від встановленого типу зв’язку) після того, як почнеться або завершиться попередня робота

Summary Task

Сумарна робота (сумарна задача)

Робота, що складається з робіт нижчого рівня