Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 2

При створенні завдань MS Project автоматично задає тривалість в 1 день, додаючи після її позначення знак питання. Знак питання, означає, що вказана тривалість є приблизною (Estimated) і вимагає подальшого уточнення. Після того, як указується конкретне значення, знак питання пропаде. Якщо необхідно тривалість завдання уточнити, тоді слід додати знак питання.

Для швидкого відбору завдань з попередньою оцінкою тривалості можна скористатися фільтром Tasks With EstimatedOurations (Завдання з оцінкою тривалості) (рис. 4).

Рис. 4. Додавання фільтру для пошуку завдань з оцінною тривалістю

Після введення тривалості завдання MS Project перераховує дату її закінчення, додаючи до дати почала завдання її тривалість і вихідні дні (відповідно до календаря проекту). Проте деякі завдання виконуються цілодобово і без вихідних, наприклад, виконання розрахунків комп'ютерною програмою. При введенні тривалості таких завдань можна застосовувати й знак питання.

Ключовим моментом побудови каркаса проекту є визначення зв'язків між завданнями. Зв'язок між двома завданнями визначає, яким чином час початку або завершення одного завдання впливає на час початку або завершення іншої.

Завдання, що впливає на іншу, називається Predecessor (Попередник), а завдання, залежне від іншої, називається Successor (Послідовник).

Один зв'язок може об'єднувати тільки два завдання, і при цьому у одного завдання може бути декілька зв'язків з іншими завданнями. Завдання може мати необмежене число попередніх і подальших завдань. Зв'язки можуть об'єднувати етапи. Принципи організації зв'язків між завданнями використовуються й для етапів. При цьому зв'язки можуть об'єднувати між собою і завдання й етапи.

В MS Project  використовується чотири типу зв'язків між завданнями (рис. 5).

Рис. 5. Визначення типів зв'язків між завданнями

Зв'язок типу Finish-to-start (Закінчення-початок), або скорочено FS (ЗП), — найбільш поширений тип залежності між завданнями, при якій завдання «В» не може початися, поки не завершене завдання «А».

Зв'язок типу Start-to-start (Початок-початок), або скорочено SS (ПП), позначає залежність, при якій завдання «В» не може початися до того часу, поки не почалося завдання «А». За допомогою такого зв'язку звичайно об'єднуються завдання, які повинні виконуватися майже одночасно.

Зв'язок типу Finish-to-Finish (Закінчення-закінчення), або скорочено FF (ЗЗ), позначає залежність, при якій завдання «В» не може закінчитися до того часу, поки не закінчилося завдання «А». Таким зв'язком об'єднуються завдання, які повинні виконуватися майже одночасно, але при цьому одне завдання не може закінчитися, поки не завершено інше.

Зв'язок типу Start-to-Finish (Початок-закінчення), або скорочено SF (ПЗ), позначає залежність, при якій завдання «В» не може закінчитися до того часу, поки не почалося завдання А. Такий зв'язок використовується у тому випадку, коли «А» є завданням з фіксованою датою почала, яку не можна змінити. У такому разі дата початку подальшого завдання не змінюється при збільшенні тривалості передуючої.

Зв'язок створюється за допомогою маніпулятора «миша» (перетягуванням з одного завдання до іншого), при цьому за умовчанням тип зв'язку визначається як FS. Попереднім завданням вважається те, з якого почалося перетягання, а подальшої – на якій перетягання закінчилося (на подальше завдання указує стрільця в кінці зв'язку). Для видалення зв'язку або зміни її типу потрібно двічі клацнути на діаграмі і провести відповідні операції в діалоговому вікні, що відкрилося.

Зв'язки між завданнями  впливають на план робіт. Наприклад, якщо створити два завдання, а потім здійснити зв'язок типу FS (ЗП)), то подальше завдання на календарному плані займе місце після першого завдання. Якщо тепер збільшити тривалість попереднього, то дата його закінчення буде перенесена на пізніший термін і автоматично на пізніший термін пересуватиметься і дата початку подальшого завдання. При установці зв'язку типу FS (ЗП) збільшення тривалості попереднього завдання приводить до перенесення дати початку подальшого завдання на пізніший термін. Якщо ж змінити тип зв'язку між завданнями на SF (ПЗ) і направити зв'язок у зворотний бік, то при збільшенні тривалості хронологічно попереднього завдання його дата початку буде перенесено на більш ранній термін, і при цьому дата початку подальшого завдання не зміниться. Якщо завдання сполучені зв'язком типу SS (ПП), то зміна тривалості будь-якого з них приводить до зміни дати закінчення тільки редагованого завдання. Тобто наявність такого зв'язку між завданнями не впливає на алгоритм розрахунку тривалості і термінів виконання. Якщо між завданнями є зв'язок типу FF(ЗЗ), MS Project прагне синхронізувати дати закінчення зв'язаних завдань. Якщо збільшується тривалість попереднього завдання, то автоматично переносяться дати початку і закінчення подальшого завдання (щоб дата закінчення подальшого завдання відповідала даті закінчення попереднього). Якщо ж змінюється дата закінчення подальшого завдання, то дата закінчення попереднього завдання не змінюється, і завдання завершуються в різні дні. Тобто при зміні тривалості подальшого завдання переноситься тільки дата його закінчення. У випадку, якщо тривалість попереднього завдання більше тривалості подальшого, зміна тривалості останнього відбувається не за рахунок перенесення дати його закінчення на пізніший термін, а за рахунок перенесення дати його початку на більш ранній строк.