Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 8

Вкладка містить таблицю, що складається з двох колонок. В Resource Name (Назва ресурсу) указується назва задіяних ресурсів, а в другій, Units (Одиниці), – скільки ресурсів виділяється на завдання. Нематеріальні ресурси вимірюються у відсотках або десяткових числах, де під 100%, або 1, розуміється повне використання ресурсу у виконанні завдання (співробітник займатиметься нею повний робочий день). Після того, як ресурси призначені, MS PROJECT визначає трудовитрати кожного з ресурсів для виконання завдання і планує розподіл цих витрат в кожний з днів впродовж всієї тривалості завдання (проекту).

При створенні плану призначення навантаження співробітників і витрат матеріалів, MS Project орієнтується на певні властивості завдань.

Завдання в проекті можуть бути трьох типів:

Fixed Duration (Фіксована тривалість);

Fixed Work (Фіксовані трудовитрати);

Fixed Units (Фіксований об'єм ресурсів).

Тип завдання вибирається на вкладці Advanced (Додатково) в діалоговому вікні відомостей про завдання (рис. 7) і визначає принцип взаємозв'язку тривалості, трудовитрат або ресурсів.

Fixed Duration (Фіксована тривалість) використовується в плані проекту для позначення завдань, для виконання яких необхідний певний заданий час. Наприклад, час на проведення тендеру, яке не залежить ні від кількості учасників, ні від кількості ресурсів, а визначається інструкцією або законодавством.

Тип Fixed Work (Фіксовані трудовитрати) використовується в плані проекту для позначення завдань, для виконання яких потрібні певні трудовитрати. Тривалість виконання таких завдань безпосередньо залежить від числа виділених на виконання співробітників (ресурсів). Чим більше співробітників, тим менший об'єм роботи доводиться на кожного з них і тим швидше завдання буде виконане.

Тип Fixed Units (Фіксований об'єм ресурсів) використовується в плані проекту для позначення завдань, тривалість і об'єм робіт яких повністю залежать від виділених на них ресурсів. Тривалість завдань з фіксованим об'ємом ресурсів дорівнює трудовитратам, що діляться на число призначених ресурсів.

При визначенні типу завдання можна використовувати ознаку фіксованого об'єму робіт. Цю ознаку можна додати, встановивши прапорець Effort driven (Фіксований об'єм робіт) поряд із списком типів завдань, якщо завдання не відноситься до типа Fixed Work (Фіксовані трудовитрати). Якщо ця ознака включена, то призначення ресурсів або видалення призначень приводить до зміни тривалості або відсотку завантаження ресурсів, але не трудовитрат, необхідних для виконання завдання. Таким чином, використання цієї ознаки дозволяє частково зафіксувати трудовитрати одночасно з одним з двох інших властивостей завдання: тривалістю або об'ємом ресурсів.

Настройка властивостей призначених ресурсів стосовно завдань здійснюється в діалоговому вікні Assignment Information (Відомості про призначення), що відкривається якщо двічі натиснути на призначенні в таблиці представлення Task Usage (Використання завдань) (рис. 19).

Рис. 19. Відомості про призначення ресурсів

Діалогове вікно містить три вкладки. Вкладка General (Загальна) дозволяє змінити задіяний в призначенні ресурс, вказавши нову назву в полі Resource (Ресурс), відсоток участі, вибравши потрібну величину в лічильнику Units (Одиниці), або трудовитрати, вказавши їх в лічильнику Work (Трудовитрати). Найважливішою в даному діалоговому вікні є можливість визначення точних дат участі ресурсу в завданні і профіль його завантаження.

За умовчанням при створенні призначення трудовитрати розподіляються по всій його тривалості, використовуючи максимум робочого часу ресурсу. Якщо трудовитрати не округляються до цілих днів, наприклад, до 20 годин (8+8+4), то об'єм роботи в 4 години буде залишений на останній день завдання, а перші два дні ресурси будуть задіяні повністю. Розподіл за описаним принципом відповідає плоскому профілю завантаження, за умовчанням використовуваному для нових призначень. Проте не завжди це зручно, оскільки часто виконання завдання вимагає використовувати різні трудовитрати на різних етапах її виконання. Змінити профіль завантаження призначення можна за допомогою списку Work contour (Профіль завантаження), що розкривається, в діалоговому вікні відомостей про призначення (рис. 20). За умовчанням вибраний пункт Flat (Плоский). На рис. 20 представлені приклади застосування решти профілів, пропонованих цим списком.