Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 19

Продовження табл. А1

1

2

3

Milestone

Віха (подія)

Робота з нульовою тривалістю, що відображає значну подію в проекті (зазвичай завершення  або досягнення  одного з основних результатів)

Must Finish On (MFO)

Фіксоване закінчення

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення точної дати, коли робота повинна бути завершена

Must Start On (MSO)

Фіксований початок

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення точної дати, коли робота повинна початися

Network Diagram

Мережева діаграма (мережевий графік, мережа, граф мережі, PERT діаграма)

Представлення проекту, в якому за допомогою елементів двох типів – робот та подій відбиваються взаємозв’язки між роботами проекту і порядок їх виконання

Over

allocation

Переобтяження (перевищення доступності) ресурсу

Ситуація, коли сумарний обсяг призначення певного трудового ресурсу на деякому інтервалі часу перевищує доступну кількість цього ресурсу

Overtime Rate

Понаднормова ставка

Тариф оплати трудового ресурсу при використанні його в понаднормовий час. Для матеріальних ресурсів не використовується

Продовження табл. А1

1

2

3

Per-use Cost

Вартість використання (витрати на використання)

Вартість одноразового використання ресурсу; це значення додається до вартості проекту щоразу, коли цей ресурс використовується, незалежно від кількості виконаної їм роботи (наприклад, вартість виклику стороннього спеціаліста)

Phase

Фаза

Сумарна задача, яка відповідає відносно самостійному і достатньо важному етапу проекту

Predecessor

Попередник

Робота, що має бути розпочата або завершена (в залежності від встановленого типу зв’язку) до того, як почнеться або завершиться наступна за нею робота

Priority

Пріоритетність

Ціле число, що відображає ступінь важливості задачі; використовується для визначення порядку планування робіт при ресурсному плануванні

Project

Проект

Унікальний комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення певної мети в умовах часових і ресурсних обмежень

Project Baseline

Початковий (базовий) план проекту

План проекту, що прийнятий до виконання і містить початкові відомості про основні часові і вартісні параметри робіт; після створення залишається незмінним і потрібен  для порівняння з ним ходу виконання проекту