Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 13

Рис. 26. Автоматичне вирівнювання ресурсів

У розділі Leveling calculations (Обчислення для вирівнювання) визначаються загальні параметри вирівнювання завантаження. Перемикачі Automatic (Виконувати автоматично) і Manual (Виконувати вручну) визначають, як здійснюватиметься вирівнювання: безпосередньо при створенні призначень (перший варіант) або при натисненні кнопки Level Now (Вирівняти) в цьому діалоговому вікні (другий). Список Look for overallocations (Пошук перевищень доступності) визначає величину тимчасового блоку, в рамках якого програма шукатиме перевищення доступності. Наприклад, якщо співробітник призначений на два 4-годинні завдання, що починаються в 8 ранку, то при пошуку перевищення доступності по годинах (пункт списку Hour by Hour (По годинах)) одне із завдань буде відкладена на 4 години, щоб ні в одній з годин дня не було перевищення доступності. Якщо ж в списку вибраний пункт Day by Day (По днях), то розклад не зміниться, оскільки в межах дня об'єм роботи не перевищує норми. Вибір значення в цьому списку залежить від потреб проекту.  При встановленому прапорці Clear leveling values before leveling (Очищення даних попереднього вирівнювання перед новим вирівнюванням) здійснюються нові варіанти вирівнювання, які не залежать від попередніх.

Відмінити результати автоматичного вирівнювання повністю або частково можна за допомогою кнопки Clear Leveling (Очистити вирівнювання) в діалоговому вікні вирівнювання завантаження ресурсів (рис. 26). Щоб відмінити вирівнювання тільки для деяких завдань, потрібно виділити їх з натиснутою клавішею Ctrl перед тим, як відкрити діалогове вікно. Після натиснення кнопки Clear Leveling (Очистити вирівнювання) програма відобразить діалогове вікно (рис. 26), в якому слід вибрати область дії відміни: Entire project (Для всього проекту) або Selected tasks (Для вибраних завдань).

Слід зазначити, що відмінити вирівнювання можна тільки для останньої операції. Якщо ж після вирівнювання провести ще одне, то результати першого вирівнювання збережуться і відмінити їх буде неможливо.

Ручне вирівнювання ресурсів здійснюється в два етапи. Необхідно знайти ті завдання, призначення на які перенавантажує ресурси. Потім потрібно визначити, як позбавитися перевантаження. Можуть бути варіанти – перенести завдання, перервати його або змінити його тривалість. Можна зменшити об'єм роботи для ресурсу або видалити призначення, причому як використовуючи на завдання іншого співробітника натомість переобтяженого, так і не зробивши цього. У такому разі трудовитрати завдання зменшаться. Нарешті, можна зберегти перевантаження, якщо перенести надмірні трудовитрати ресурсу в наднормові.

Для пошуку завдань, участь в яких перенавантажує ресурси, необхідно використовувати представлення Resource Usage (Використання ресурсів). В уявленні необхідно застосувати фільтр Overallocated Resources (Перевищення доступності ресурсів), щоб відібрати тільки переобтяжені ресурси. На діаграмі в рядку напроти назви ресурсу указується його сумарне завантаження за мінімальний відрізок на шкалі часу. Дані за ті дні, коли сумарне завантаження перевищує допустиме, виділені червоним. Тому, перегортуючи діаграму, можна швидко знайти дні, коли ресурс переобтяжений. У стовпці, що відноситься до цього дня, відображається розподіл завантаження між завданнями, і дані завдання, що перенавантажує (на думку MS Project) ресурс, теж виділені червоним.

Для швидкого переходу до дати, коли ресурс переобтяжений, потрібно встановити курсор на рядок таблиці, що містить його назву, і клацнути на кнопці Go To Next Overallocation (Перейти до наступного перевищення доступності), розташованій на панелі інструментів Resource Management (Управління ресурсами). Для того, щоб легко можна було визначити, наскільки перевищена доступність ресурсу, за допомогою діалогового вікна настройки стилів даних в діаграму слід додати рядок Overallocation (Перевищення доступності), в якому указується час перевантаження ресурсу в годинах. Також можливо перерозподілити навантаження ресурсу по виконанню роботи в рамках завдання за допомогою профілю завантаження.