Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 4

У проектах, що плануються від дати початку, за умовою всі завдання мають обмеження As Soon As Possible (Якомога раніше), а в проектах, що плануються від дати закінчення – As Late As Possible (Якомога пізніше).

Одержати інформацію про тип створеного обмеження можна, якщо навести «мишу» на відповідний значок в полі Indicators (Індикатори) (рис. 8). Значок і список, що розкривається, відображаються для попередження користувачів, які змінюють дату «вручну», та не знають про те, як це вплине на параметри розрахунку проекту. Саме тому у верхньому рядку списку, що розкривається, виводиться попередження про можливі негативні наслідки і пропонуються варіанти дій.

Рис. 8. Індикатор зміни умов і обмежень для завдань

Тип обмеження вибирається в списку Constraint type (Тип обмеження), а дата, якою обмежується початок або закінчення завдання, указується в полі Constraint date (Дата обмеження) (рис. 7).

Для відміни обмеження необхідно видалити введену дату в полі Constraint date (Дата обмеження), для цього дату обмеження необхідно замінити на текст NA (НД).

Достатньо часто при проектуванні необхідно указувати крайні терміни виконання завдань. Deadline (Крайній термін) – дата, що позначає крайній термін виконання завдання. Відмінність використання крайнього терміну від обмежень полягає в тому, що наявність цієї дати не впливає на розрахунок графіку проекту. Якщо для завдання вказано крайній термін, то на діаграмі Ганта відображається відповідна відмітка, і якщо виконання завдання не укладається у цей термін, то в колонці Indicators (Індикатори) з'являється особливий червоний значок, що свідчить про те, що завдання не укладається в крайній термін. Повідомлення  (при наведенні миші на цей значок) вказує дату крайнього терміну і дату закінчення завдання.

Для введення крайнього терміну завдання потрібно скористатися вкладкою Advanced (Додатково) в діалоговому вікні відомостей про завдання (рис. 7). Крайній термін виконання завдання визначається в полі, розташованому над полем вибору типу обмеження. Дату крайнього терміну можна ввести або вибрати в календарі, а для видалення цієї дати потрібно ввести в поле NA (НД).

Обмеження повинні бути визначені в плані перед тим, як в проекті будуть задіяні ресурси. Це обумовлено тим, що термін виконання робіт звичайно залежить від числа виконавців, і наявність крайніх термінів підказуватиме, коли потрібно виділити більше число робітників (ресурсів) на виконання завдання, щоб укластися в означені терміни, а коли – менше.

У проекті для позначення завершуючих завдань часто використовують завдання з нульовою тривалістю. Проте у багатьох випадках,  тривалість завершуючих завдань може бути не нульовою. Щоб помітити завдання з не нульовою тривалістю як те, що завершує етап (проект), потрібно скористатися вкладкою Advanced (Додатково) в діалоговому вікні відомостей про завдання (рис. 9). На вкладці потрібно встановити прапорець Mark task as milestone (Помітити завдання як віху).

Рис. 9. Визначення завдання як віхи

Віха – завершуюче завдання нульової тривалості, яке відображає результат етапу (проекту) і є ключовим завданням для всіх подальших завдань (етапів). На діаграмі Ганта віха відображається у вигляді ромба (рис. 10).

Рис. 10. Відображення віхи на діаграмі Ганта

Для деяких проектів (див. варіанти завдань) необхідно вказати завдання, які здійснюються регулярно, наприклад, підготовка звітів для замовника проекту або зустріч проектної команди. Такі завдання називаються завданнями, що повторюються. Додати їх в проект можливо за допомогою команди меню Insert > Recurring task (Вставка > Завдання, що повторюється), що відкриває діалогове вікно відомостей про завдання, що повторюється (рис. 11).