Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 15

Рис. 32. Форма вводу PERT

У верхній частині форми вказана назва завдання і поточна тривалість, а в середині вікна розташовані поля для введення варіантів тривалості: Optimistic (Оптимістична), Expected (Очікувана) і Pessimistic (Песимістична).

Коли дані для аналізу введені для всіх завдань, можна провести перерахунок їх тривалості за допомогою методики PERT.

Тривалість розраховується по формулі: (Оптимістична тривалість * Оптимістичний ваговий коефіцієнт + Очікувана тривалість * Очікуваний ваговий коефіцієнт + Песимістична тривалість * Песимістичний ваговий коефіцієнт) / 6.

Вагові коефіцієнти грають при розрахунку досить важливу роль: чим більше ваговий коефіцієнт у певного типу тривалості, тим ближче до неї буде тривалість, визначена в результаті аналізу. Тому, перш ніж почати аналіз, необхідно визначити вагові коефіцієнти. Для цього необхідно використовувати діалогове вікно завдання вагових коефіцієнтів Set PERT Weights (Завдання вагових коефіцієнтів методу PERT), розташоване на панелі аналізу по методу PERT (рис. 33).

Рис. 33. Вагові коефіцієнти

Форма містить три поля для введення вагових коефіцієнтів. У поле Optimistic (Оптимістичний) вводиться ваговий коефіцієнт оптимістичної тривалості, в полі Expected (Очікуваний) – ваговий коефіцієнт очікуваної тривалості, а в полі Pessimistic (Песимістичний) – песимістичною.

Сума вагових коефіцієнтів повинна дорівнювати 6, і зазвичай очікувана тривалість має коефіцієнт 4, а дві інші – по 1. У тих випадках, коли більше очікується розвиток подій за оптимістичним або песимістичним сценарієм, їх вагові коефіцієнти можна збільшити. Після того, як коефіцієнти визначені, необхідно обчислити тривалість завдань. Оскільки тривалість завдань, визначена в результаті попереднього планування, буде замінена розрахованими в процесі аналізу, файл варто заздалегідь зберегти з іншим ім'ям, щоб до старих значень можна було повернутися (або зберегти тривалість в окремій колонці).

Щоб почати аналіз, потрібно натиснути кнопку Calculate PERT (Обчислення за методом PERT). Після проведення аналізу дані про тривалість завдань оновляться. Зазвичай тривалість завдань, визначена в результаті аналізу методом PERT, відрізняється від тієї, що була встановлена при попередньому моделюванні. Крім того, після проведення аналізу визначаються не тільки тривалість завдань, але і дати почала і закінчення завдань для трьох можливих сценаріїв плану робіт.

Щоб проглянути діаграму Ганта для різних версій плану проекту, потрібно скористатися трьома кнопками на панелі аналізу по методу PERT. Першою зліва розташована кнопка Optimistic Gantt (Діаграма Ганта – оптимістична оцінка), потім Expected Gantt (Діаграма Ганта – очікувана оцінка) і третьою – Pessimistic Gantt (Діаграма Ганта – песимістична оцінка).

Аналіз по методу PERT для розрахунку тривалості завдань використовується на етапі моделювання варіантів складання плану робіт.

Після аналізу варіантів тривалості завдань, необхідно повернутися до діаграми Ганта і визначити, чи можливо виконати об'єми робіт у встановлені терміни. Якщо в результаті уточнення тривалості завдань тривалість проекту стала більша, потрібно буде скоротити завдання, які не дозволяють укластися в строк (тобто завдання, які є завданнями критичного шляху). В роботі потрібно проаналізувати зміни варіантів проекту згідно базового плану.

Результат оптимізації та проектування потрібно оформити у вигляді звітів. Основні форми звітів наведені на рис. 34.

Рис. 34. Основні форми звітів

На рис. 35 показано принцип побудови звітів, які можливо налагоджувати.