Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 3

Для того щоб описати запізнювання між завданнями, в MS Project використовується параметр Запізнювання (Lag). Запізнювання є властивістю зв'язку і може бути вказано в діалоговому вікні «Відомості про завдання» у вкладишу «Попередні» (рис. 6).

Рис. 6. Визначення типів зв'язків і запізнювання виконання завдань

Запізнювання можливо визначити як тривалість (наприклад, 1 день) або як відсоток від тривалості попереднього завдання. Наприклад, якщо попереднє завдання продовжується 4 дні, то запізнювання в 25% дорівнюватиме 1 дню.

На практиці, досить часто для початку виконання наступного завдання не потрібно чекати повного закінчення попереднього. В цьому  разі слід використовувати Випередження (Lead). Випередження вводиться так само, як і запізнювання, але з негативним знаком, наприклад, випередження в 1 день указується як (-1д), а випередження в 50% (тобто наступне завдання починається, коли попередня виконана наполовину) – як (-50%).

Типи зв'язків можна редагувати в таблиці (рис. 6). Створювати зв'язки можливо за допомогою кнопки Link Tasks (Зв'язати завдання) стандартної панелі інструментів. Для цього потрібно виділити два або більш завдання і натиснути цю кнопку. Завдання будуть сполучені послідовно зв'язком типу Finish-to-start (Закінчення-початок). Виділивши всі зв'язані завдання і натиснувши кнопку Unlink Tasks (Розірвати зв'язки завдань), можна швидко видалити всі зв'язки між ними.

Після того, як був визначений список завдань, їх тривалість і зв'язки між ними, необхідно визначити основні дати і крайні терміни проекту. Визначення обмежень здійснюється в діалоговому вікні «Відомості про завдання» у вкладиші «Додатково» (рис. 7).

Рис. 7. Визначення типів обмежень для завдання

Використання обмежень дозволяє вказати, що завдання повинно початися в певний день або закінчитися не пізніше за певну дату. У MS Project використовується декілька типів обмежень (табл. 1).

Слід зазначити, що застосування обмеження до завдання, яке залежить від іншого (тобто має попереднє завдання), може привести до небажаних результатів – зміни структури всього проекту.

Таблиця 1

Типи обмежень в MS Project

Тип обмеження

Вплив на розклад

Опис

As Soon As Possible (ASAP), Якомога раніше (ЯМР)

Гнучке

При цьому обмеженні MS Project розміщує завдання в розкладі якомога раніше з урахуванням інших параметрів плану. Ніяких додаткових обмежень на завдання не розповсюджується. Це обмеження надається за умовою всім завдання, якщо проект планується від дати початку

As Late As Possible (ALAP), Якомога пізніше (ЯМП)

Гнучке

При цьому обмеженні MS Project розміщує завдання в розкладі якомога пізніше з урахуванням інших параметрів плану. Ніяких додаткових обмежень на завдання не розповсюджується. Це обмеження надається за умовою всім завдання, якщо проект планується від дати закінчення

Finish No Later Than (FNLT), Закінчення не пізніше (ЗНП)

Середнє

Це обмеження позначає найбільш пізню дату, коли завдання повинно бути завершено. При цьому завдання може бути завершене як цього дня, так і раніше нього. Попереднє завдання не зможе «виштовхнути» завдання з обмеженням типу FNLT (ЗНП) за дату обмеження. Для проектів, що плануються від дати закінчення, це обмеження застосовується, коли визначається дата закінчення завдання

Start No Later Than (SNLT), Почало не пізніше (ПНП)

Середнє

Це обмеження позначає найбільш пізню дату, коли завдання може початися. Завдання може починатися раніше або у цей день, але не пізніше. Попередні завдання не можуть «виштовхнути» завдання з обмеженням SNLT (ПНП) за дату обмеження. Для проектів, що плануються від дати закінчення, це обмеження застосовується, коли ви вводите дату почала завдання

Finish No Earlier Than (FNET), Закінчення не раніше (ЗНР)

Середнє

Це обмеження позначає найбільш ранню дату, коли можливо завершити завдання. Завдання не може бути поміщене в розкладі так, щоб закінчуватися раніше позначеної дати. Для проектів, які плануються від дати початку, це обмеження застосовується, коли визначається дата закінчення завдання

Start No Earlier Than (SNET), Почало не раніше (ПНР)

Середнє

Це обмеження визначає найбільш ранню дату, коли завдання може початися. Завдання не може бути поміщене в розкладі раніше вказаної дати. Для проектів, які плануються від дати початку, це обмеження застосовується, коли визначається дата початку для завдання

Must Start On (MSO), Фіксований початок (ФП)

Негнучке

Це обмеження позначає точну дату, на яку завдання повинно бути поміщена в розкладі. Інші чинники (зв'язку між завданнями, затримки або випередження і ін.) не можуть вплинути на положення завдання в розкладі

Must Finish On (MFO), Фіксоване закінчення (ФЗ)

Негнучке

Це обмеження позначає точну дату, на яку в розкладі повинна бути поміщена дата закінчення завдання. Ніякі інші чинники не можуть вплинути на цю дату