Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 5

Рис. 11. Відомості про завдання, що повторюються

У полях Task Name (Назва завдання) і Duration (Тривалість) указуються назва і тривалість нового завдання. У розділі Recurrence pattern (Повторювати) визначається інтервал повторення завдання: Daily (Щодня), Weekly (Щонеділі), Monthly (Щомісячно) або Yearly (Щорічно). У списку, що розкривається, вибирається, чи буде повторення відбуватися кожного разу після інтервалу (every (кожен)), або кожен другий (every other (кожен другий)), або кожен третій (every 3rd (кожен третій)), наприклад, кожного тижня або кожен другий день. Поряд із списком визначаються додаткові параметри: можливість повторювати завдання у вихідні дні (якщо повторення щодня), день тижня (при щотижневому повторенні), число або день і номер тижня (при щомісячному повторенні), дата або день, тиждень й місяць при щорічному повторенні. У розділі Range of recurrence (Межі повторення) вибирається дата початку завдання (Start (Початок)), яке повторюється, і визначається, коли воно буде завершено. Якщо необхідно завершити завдання після певного числа повторень, то потрібно вибрати перемикач End after (Закінчення після) і ввести число повторень. Якщо ж завдання повинно закінчитися до певної дати, то потрібно вибрати перемикач End by (Закінчення) і ввести цю дату. За умовою, у полі End by (Закінчення) відображається дата закінчення останнього завдання проекту, і тому зручно вказувати ці завдання, які повинні повторюватися до кінця проекту, після того, як введені всі інші.

У розділі Calendar for scheduling this task (Календар для планування цього завдання) визначається, на підставі якого календаря завдання буде поміщене в календарний план. За умовчанням, коли в списку Calendar (Календар) вибрано значення None (Ні), завдання розміщується на підставі настройок проектного календаря і календаря   ресурсів, які використовуються. Якщо ж необхідно використовувати для розкладу завдання особливий календар, то можна вибрати його в списку, що розкривається. У такому разі стає доступний прапорець Scheduling ignores resource calendars (He враховувати календарі ресурсів при плануванні). Після того, як зроблені всі настройки, потрібно натиснути кнопку ОК, і MS Project  створить в проекті завдання, що повторюються.

Завдання, що повторюється, в плані проекту виглядає як етап, а само повторення – як вкладені завдання. При цьому завдання і повторення помічені спеціальними значками в полі Indicators (Індикатори) (рис. 12).

Рис. 12. Завдання, що повторюються, в плані проекту

Редагування властивостей завдання, що повторюється, аналогічно редагуванню властивостей звичайних завдань.

Опис змісту завдань проекту можливо здійснити в діалоговому вікні «Зведення про завдання» у вкладиші «Попередники» (рис. 13). У даному режимі визначається суть кожного завдання і особливості його реалізації або результату.

Рис. 13. Замітки (опис змісту) завдання

Після опису завдань проекту, каркас проекту вважається завершеним.

Для аналізу тривалості всього проекту необхідно відобразити Сумарне завдання проекту (Project summary task) – особливе завдання, спеціально призначене для об'єднання всіх проектних завдань. Воно відображається на діаграмі Ганта особливим кольором (чорна лінія). Щоб відобразити сумарне завдання проекту, в загальних настройках проекту на вкладці View (Вигляд) потрібно встановити прапорець Show project summary task (Показувати сумарне завдання проекту) (рис. 14).

Рис. 14. Відображення сумарного завдання на діаграмі Ганта

Якщо в цьому діалоговому вікні заповнено поле Comments (Замітки), то його значення стане коментарем до сумарного завдання (рис. 15).