Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 17

Продовження табл. А1

1

2

3

Baseline Cost

Базові витрати

Планова повна вартість задачі або проекту. Це статична величина, яка визначається після того, як план проекту буде збережено як базовий

Baseline Plan

Базовий план

Базовий розклад проекту, що використовується в якості еталону при управлінні ходом виконання проекту

Budget Cost of Work Scheduled (BCWS)

Бюджет проекту

Сума узгоджених витрат за планом на роботи, призначені до виконання  протягом  даного періоду часу

Calendar

Календар

Графік розподілу робочого часу трудового ресурсу. Календар можна задати взагалі для проекту, для певного ресурсу, певної задачі або певного призначення ресурсу на задачу.

Cost Accrual

Метод нарахування витрат

Метод, що визначає момент часу, коли має бути врахована вартість ресурсу. Передбачено такі методи нарахування витрат: на момент початку задачі, на момент закінчення задачі, протягом використання ресурсу.

Critical Activity

Критична робота

Робота, яка лежить на критичному шляху  і має нульовий резерв часу. Затримка початку критичної роботи призводить до затримки терміну закінчення всього проекту

Продовження табл. А1

1

2

3

Critical Path

Критичний шлях

Безперервна послідовність робіт з мінімальною тривалістю, що дозволяє виконати весь комплекс робіт проекту. З точки зору методу мережного планування – це безперервна послідовність критичних робіт, що пов’язують першу та останню подію мережного графіку

Critical Path Method (CPM)

Метод критичного шляху

Метод мережного планування, що використовується для розрахунку тривалості проекту через визначення критичного шляху

Dependency

Залежність (зв’язок)

Логічний взаємозв’язок між роботами проекту, що визначає порядок їх виконання

Duration

Тривалість роботи

Кількість робочого часу, потрібного для виконання роботи. На відміну від календарної тривалості враховує лише робочий час

Early Finish

Раннє закінчення

Найраніша дата, коли робота може закінчитися

Early Start

Ранній початок

Найраніша дата, коли робота може початися

Filter

Фільтр

Інструмент, що дозволяє серед даних, які наведені на діаграмі або в таблиці, обрати ті, що задовольняють певним умовам або критеріям

Finish Activity

Кінцева робота

Робота без логічних послідовників

Finish Date

Дата закінчення 

Момент часу, пов'язаний із завершенням роботи