Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 7

Рис. 16. Визначення загальних відомостей про ресурс

На цій вкладці редагуються загальні відомості про ресурс, і визначається його доступність в проекті. Для введення цих даних призначена таблиця Resource Availability (Доступність ресурсу) в лівому нижньому кутку діалогового вікна. Таблиця складається з трьох колонок: Available From (Доступно з), де указується дата введення ресурсу в проект, Available To (Доступно до), де указується дата висновку з проекту, і Units (Одиниці), де указується максимальний відсоток завантаження ресурсу за період між введеними в попередні поля датами. Доступність можна визначати тільки для нематеріальних ресурсів. За умовчанням значеннями першої і другої колонок є NA (НД), а відсоток завантаження рівний 100%. Для того, щоб вказати терміни участі в проекті, в першу колонку потрібно ввести дату введення ресурсу в проект, а в другу – дату, коли він був усунений з проекту. При цьому якщо одна з дат не визначена, то замість неї потрібно ввести NA (НД). Наприклад, якщо ресурс бере участь в проекті із самого початку, але повинен припинити свою участь 10 вересня, то в поле Available From (Доступно з) потрібно ввести NA (НД), а в полі Available To (Доступно до) – 10 вересня. І навпаки, якщо ресурс може бути введений у ваш проект в певний день, а після цього доступне для участі в проекті необмежений час, то в Available From (Доступно з) потрібно вказати дату введення ресурсу в проект, а в полі Available Те (Доступно до) – NA (НД). Доступність ресурсу для робіт можна указувати у вигляді періодів: у першому рядку таблиці описати перший період з своїм відсотком максимального завантаження, в другій – наступний період і т.д. При заповненні інформації про доступність дата закінчення попереднього інтервалу повинна бути раніше дати почала наступного інтервалу. При цьому дата початку і закінчення інтервалу може співпадати, якщо його тривалість рівна одному дню.

Ключовою для визначення завантаження ресурсу є вказівка його календаря. За умовчанням в MS Project вважається, що всі співробітники працюють за основним календарем проекту (вибраному при визначенні проекту). Але часто окремі співробітники або навіть цілі підрозділи мають власний календар. Тому в проекті можливо створення окремих календарів для кожного ресурсу. Для визначення робочого часу, по якому працює ресурс, а також його особистих вихідних днів призначена вкладка Working Time (Робочий час) в діалоговому вікні відомостей про ресурс (рис. 17). Вибір календаря здійснюється за допомогою списку Base calendar (Базовий календар).

Рис. 17. Визначення робочого часу ресурсу

Слід зазначити, що MS Project за умовчанням рівномірне розподіляє навантаження ресурсів. При включеному режимі автоматичного вирівнювання завантаження програма відстежує, щоб трудовитрати співробітників не перевищували їх робочий час. Тому режим автоматичного вирівнювання завантаження варто відключити, з тим щоб скористатися цією можливістю після того, як всі призначення будуть визначені. Діалогове вікно, призначене для настройки вирівнювання завантаження ресурсів, відкривається командою меню Tools > Level Resources (Сервіс > Вирівнювання ресурсів). У вікні Resource Leveling (Вирівнювання завантаження ресурсів), що відкрилося, у верхньому розділі Leveling calculations (Обчислення для вирівнювання) потрібно вибрати перемикач Manual (Виконувати вручну) і натиснути кнопку ОК.

Для вибору ресурсів, які забезпечують виконання завдань, найзручніше скористатися представленням Task Usage (Використання завдань). Для створення призначення потрібно двічі натиснути на завданні в списку і в діалоговому вікні відомостей про завдання вибрати вкладку Resources (Ресурси) (рис. 18).

Рис. 18. Діалогове вікно визначення ресурсів для завдань проекту