Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 21

Закінчення табл. А1

1

2

3

Total Cost

Загальні витрати

Повна вартість задачі або проекту, що визначається на певну дату як сума фактичної (виконаної) вартості проекту, вартості невиконаної частини проекту і фіксованих витрат

Total Slack

Повний резерв часу роботи

Інтервал часу між раннім закінченням попередньої роботи та пізнім початком  наступної

Variance

Відхилення

Відмінність між фактичним і плановим виконанням робіт, виражене  в часових або  вартісних одиницях

View

Представлення

Варіант візуального відображення параметрів проекту

Work

Трудовитрати (об’єм робіт)

Об’єм робіт (в «людино-годинах», «людино-днях» і т. ін.), який має здійснити ресурс для виконання певної задачі. Поняття використовується тільки для трудових ресурсів (хоча в MS Project для підвищення компактності таблиць поле «Трудовитрати» відображається і для матеріальних ресурсів)

Work Resource

Трудовий (поновлювальний) ресурс

Тип ресурсу, що може поновлюватися, тобто після завершення однієї задачі може використовуватися для виконання іншої (наприклад: люди, механізми, устаткування, оргтехніка)


Додаток Б

Завдання до виконання лабораторних робіт

Варіант 1

Вдосконалення структури управління підприємства

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням спроектувати нову організаційну структуру управління підприємства «ABC», порівняти її з діючою структурою, виявивши ресурси кардинального поліпшення управління.

Таблиця Б1

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1

2

1. Сегментація бізнесу підприємства:

1.1. виділення критеріїв класифікації продуктів і послуг, визначення продуктових форм;

1.2. визначення принципів ринкової класифікації і конкретних форм і видів ринку;

1.3. побудова і оптимізація матриці продуктово-ринкових комбінацій;

1.4. введення структури підприємницьких підрозділів.

8

2. Перебудова процесів бізнесу:

2.1. визначення складу і об'єму функцій управління, необхідних для реалізації продуктово-ринкового напряму;

2.2. визначення складу і об'єму забезпечувальних функцій управління.

5

3. Формування центрів відповідальності:

3.1. визначення механізму взаємостосунків виробничих підрозділів між собою;

3.2. формування центрів витрат і прибутків.

6