Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 25

Фіксованими витратами за проектом є покупка комп'ютера за ціною 3500  грн. і принтера за ціною 700 грн.

Варіант 4

Постановка системи маркетингу на підприємстві

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням вдосконалити роботу маркетингової служби фірми шляхом автоматизації її діяльності.

Таблиця Б7

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Обгрунтування необхідності вдосконалення системи маркетингу підприємства:

1.1. формулювання стратегії (принципової цільової установки), якій дотепер слідувало підприємство;

1.2. аналіз ефективності функціонування маркетингової служби в руслі колишньої стратегії діяльності підприємства;

1.3. формулювання загальної стратегії побудови ефективної маркетингової служби на підприємстві.

4

2. Розробка стратегічної концепції у сфері маркетингу на підприємстві:

1.1. приведення у відповідність загальної стратегії розвитку підприємства і стратегії маркетингової служби;

1.2. розробка системи стратегічного і оперативного маркетингу;

1.3. вибір показників контролю ефективності діяльності підприємства на ринку;

1.4. розробка системи збору даних, виходячи з цілей і завдань, що вирішуються фірмою;

1.5. розробка організаційної структури, функціональних завдань і посадових інструкцій для відділів збуту і маркетингу.

12

3. Автоматизація діяльності служби маркетингу.

30

4. Впровадження розробленої системи маркетингу на підприємстві.

20

Таблиця Б8

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

45

60

-

1 етап – 50%

2 етап – 30%

3 етап – 30%

4 етап – 30%

Аналітик

1

-

-

160

1 етап – 100%

3 етап – 100%

Маркетолог

2

35

55

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 40%

4 етап – 80%

Програміст

2

35

55

-

3 етап – 100%

Комп'ютер

2

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

4

4

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%