Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 23

Розробка комплексу заходів щодо виведення продукції на ринок

Зміст роботи. В Інститут стратегічного планування, який надає консалтингові послуги підприємствам і організаціям, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням розробити  заходи щодо реалізації стратегії виходу на вільні ніші ринку.

Таблиця Б3

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Розробка стратегії маркетингового дослідження і проведення дослідження:

1.1. розробка стратегії проведення маркетингового дослідження з метою визначення вільних ніш та виділення потенційних цільових груп споживачів;

1.2. проведення маркетингового дослідження;

1.3. аналіз відповідності збутової і маркетингової діяльності фірми вимогам, що пред'являються ринком.

14

2. Розробка стратегії збільшення об'ємів збуту та виходу на вільні ніші:

2.1. порівняльний аналіз місткості цільових груп;

2.2. порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності фірм, що працюють з привабливими для замовника цільовими групами;

2.3. оцінка прихильності покупців фірмам;

2.3. оцінка перспектив збільшення доходів фірми при реалізації стратегій виведення продукту на ринок.

10

3. Розробка заходів щодо реалізації стратегії.

4

4. Розробка стратегії вдосконалення існуючої маркетингової служби.

5

Таблиця Б4

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

40

60

-

1 етап – 50%

2 етап – 20%

3 етап – 50%

4 етап – 40%

Аналітик

1

-

-

160

1 етап – 100%

Маркетолог

3

35

50

-

1 етап – 80%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Комп'ютер

2

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

5

5

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 100%