Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 18

Продовження табл. А1

1

2

3

Finish No Earlier Than (FNET)

Закінчення не раніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення дати її закінчення не раніше вказаної дати

Finish No Later Than (FNLT)

Закінчення не пізніше

Тип обмежень для роботи, який передбачає встановлення дати її закінчення не пізніше вказаної дати

Finish-to-Finish (FF) relationship

Залежність типу «Закінчення – Закінчення»

Залежність між двома роботами проекту або між роботою проекту і ключовою подією, при якій попередня робота повинна закінчитися до того, як закінчиться наступна робота

Finish-to-Start (FS) relationship

Залежність типу «Закінчення – Початок»

Залежність між двома роботами проекту або між роботою проекту і ключовою подією, при якій попередня робота повинна закінчитися до того, як наступна робота може початися

Fixed Cost

Фіксовані витрати

Будь-які витрати на виконання завдання, не пов'язані з оплатою роботи призначених ресурсів; можуть бути задані для певного ресурсу, задачі або для проекту

Fixed Duration

Фіксована тривалість

Тип взаємозв’язку між тривалістю роботи і трудовитратами, при якому зміна об’єму призначень або об’єму трудовитрат не призводить до зміни тривалості роботи

Fixed Units

Фіксований об’єм призначень (фіксовані одиниці)

Тип взаємозв’язку між тривалістю роботи і трудовитратами, при якому зміна об’єму трудовитрат або тривалості не призводить до зміни кількості призначених на роботу одиниць ресурсів

Продовження табл. А1

1

2

3

Fixed Work

Фіксовані трудовитрати (фіксований об’єм робіт)

Тип взаємозв’язку між тривалістю роботи і трудовитратами, при якому зміна об’єму призначень або тривалості не призводить до зміни об’єму трудовитрат

Free Slack

Вільний резерв часу роботи

Інтервал часу між раннім закінченням попередньої роботи та раннім початком  наступної

Gantt Chart

Діаграма Ганта

Горизонтальний лінійний графік, що відображає взаємопов’язані роботи проекту, дати їх початку і завершення, затримки і ресурси, необхідні для їх виконання.

Independent Slack

Незалежний резерв часу роботи

Інтервал часу між пізнім закінченням попередньої роботи та раннім початком  наступної

Late Finish

Пізнє закінчення

Найпізніша дата, коли робота може закінчитися, не спричинивши затримку наступних робіт

Late Slack

Пізній резерв часу роботи

Інтервал часу між пізнім закінченням попередньої роботи та пізнім початком  наступної

Late Start

Пізній початок

Найпізніша дата, коли робота може початися, не спричинивши затримку наступних робіт

Levelling

Вирівнювання

Складання розкладу виконання проекту з урахуванням обмеженості ресурсів

Material (Consumable) Resource

Матеріальний (непоновлюваль-ний) ресурс

Тип ресурсу, що витрачається при виконанні роботи та не може поновлюватися (наприклад, витратні матеріали та енергоносії)