Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 29

Фиксированными затратами по проекту является покупка принтера по цене 700  грн.

Варіант 8

Організаційний розвиток підприємства

Зміст роботи. У компанію «Тренінг Інтернешнл», яка реалізує проекти по організаційному розвитку підприємств, звернувся керівник підприємства «ABC» з проханням проаналізувати корпоративну культуру, що склалася в колективі підприємства, сформулювати цілі організаційного розвитку, сформувати нові концептуальні засади розвитку колективу, створити умови для делегування повноважень і відповідальності, сформувати командний стиль взаємодії, створити в колективі атмосферу відповідальності за загальний результат, прихильності компанії та її довгостроковим цілям.

Таблиця Б15

Етапи реалізації проекту

                                   Етапи і роботи                                  

Тривалість етапу, днів

1. Аналіз корпоративної культури, що склалася в компанії, формулювання цілей організаційного розвитку:

1.1. проведення співбесід із співробітниками компанії з метою з'ясування їх уявлень про бізнес-курс компанії, про проблеми в робочих процесах;

1.2. проведення командного тренінгу або ділової гри за участю всіх ключових співробітників;

1.3. аналіз результатів командного тренінгу (виявлення лідерів і центрів впливу, аналіз взаємостосунків в колективі);

1.4. формулювання цілей і складання плану організаційного розвитку.

6

2. Розроблення схем взаємодії:

2.1.  аналіз і удосконалення існуючих посадових інструкцій і положень про підрозділи;

2.2. розроблення схем взаємодії між співробітниками компанії;

2.3. вдосконалення системи мотивації працівників.

10

3. Впровадження схем взаємодії:

3.1. інформування співробітників про нові форми взаємодії (за допомогою інструктажів, зборів колективу і інших організаційних заходів);

3.2. відпрацьовування нових форм взаємодії (за допомогою тренінгів і персональної роботи з ключовими співробітниками);

3.3. коректування розроблених методик взаємодії відповідно до виникаючих потреб.

10

4. Впровадження системи моніторингу, що дозволяє оцінювати результати роботи і досягнення колективу, коректувати схеми взаємодії.

12

Таблиця Б16

Ресурси

Найменування ресурсу

Доступна кількість

Вартість ресурсу

Завантаженість ресурсу

ставка, грн/год.

ставка понаднор-мових, грн/год.

вартість виклику, грн.

Керівник проекту

1

50

60

-

1 етап – 35%

2 етап – 30%

3 етап – 20%

4 етап – 10%

Менеджер з управління персоналом

2

45

55

-

1 етап – 80%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

4 етап – 50%

Психолог

1

-

-

160

1 етап – 100%

2 етап – 100%

3 етап – 100%

Комп'ютер

1

1

1

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

4 етап – 100%

Принтер

1

5

5

-

1 етап – 100%

2 етап – 100%

4 етап – 100%