Розробка структури проекту в MS Project. Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project, страница 6

Рис. 15. Сумарне завдання проекту

Сумарне завдання верхнього рівня (Розробка нового продукту) відображає тривалість проекту в колонці Тривалість (рис.15).

ЗАВДАННЯ

Згідно з даними варіантів, приведених в додатку А, виконати наступні роботи:

1.  Визначити стартові параметри проекту;

2.  Розробити календар проекту для свого варіанту;

3.  Розробити каркас проекту (перелік і послідовність завдань);

4.  Визначити (вказати) тривалість кожного завдання;

5.  Визначити зв'язки і можливі затримки між завданнями;

6.  Визначити обмеження і крайні терміни виконання завдань;

7.  Вказати віхи і завдання, що повторюються.

Звіт містить наступні результати:

1.  Опис мети проекту згідно варіанту.

2.  Діаграма календаря проекту;

3.  Діаграма Ганта проекту;

4.  Опис завдань проекту.

Лабораторна робота №2

Тема: Визначення ресурсів і їх призначення в проекті MS Project

Мета: навчитися додавати ресурси в проект і визначати ступінь їх можливої участі щодо завдань проекту, визначати параметри призначень ресурсів, вивчити принципи розподілу завантаження ресурсу під час виконання завдання.

Основні положення лабораторної роботи

Після того, як визначено склад завдань необхідно визначити склад і особливості ресурсів, які потрібно використати, а потім призначити і розподілити завантаження ресурсів для завдань.

Планування ресурсів починається з визначення складу ресурсів, тобто складання списку людей, устаткування, матеріалу, необхідного для виконання проектних робіт. Робота із списком ресурсів здійснюється в представленні Resource Sheet (Лист ресурсів).

Для додавання нового ресурсу в список потрібно встановити курсор в полі Resource Name (Назва ресурсу) і ввести його назву. Потім в полі Туре (Тип) потрібно вибрати один з двох пунктів списку, що розкривається: Work (Трудовий) або Material (Матеріальний). Перший варіант потрібно вибрати, якщо ресурс — поновлюваний (тобто не змінюється під час проекту, наприклад, персонал, устаткування), а другий — не поновлюваний (тобто змінюється або трансформується з одної форми у другу, наприклад, сировина). Поле Material Label (Одиниці вимірювання матеріалів) редагується тільки для матеріальних ресурсів. У нього вводяться одиниці вимірювання ресурсу, наприклад кількість пачок для ресурсу Папір.

Після того, як ресурси додані в проект, необхідно визначити час, коли вони будуть задіяні. Наприклад, деякі із співробітників працюють за сумісництвом і можуть брати участь в проекті тільки в певні дні тижня або скорочений робочий день. Всю інформацію про режим роботи співробітників (трудових ресурсів) необхідно ввести в MS Project. По умовчанню всі трудові ресурси, які додаються в проект, вважаються доступними для участі в роботах протягом всього проекту. Крім того, за умовчанням всі співробітники (трудові ресурси), що вказані в проекті, вважаються доступними на 100%, тобто при плануванні MS Project вважатиме, що вони можуть працювати над виконанням проектних завдань повний робочий день. Проте в реальності співробітник одночасно може бути задіяний в декількох проектах. У такому разі необхідно визначити ступінь його максимального завантаження у вашому проекті (згідно варіанту). Наприклад, якщо співробітник може працювати у вашому проекті не більше половини робочого дня, то його максимальне завантаження дорівнює 50%. Якщо серед включених в проект співробітників є ті, хто не може брати участь в проекті на всьому його протязі, або ті, хто не може витрачати весь свій робочий день на виконання робіт за проектом, то для них потрібно визначити час участі в проекті і відсоток максимального завантаження. Це можна зробити в діалоговому вікні Resource Information (Відомості про ресурс), на вкладці General (Загальні) (рис. 16).